Univerzita Karlova ve znamení oslav

V den 667. výročí založení Univerzity Karlovy, tedy 7. dubna, se konalo slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina. Rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., v jedné z částí programu ocenil významné tvůrčí počiny a prezentaci univerzity.

Slavnostní předání cen

V rámci slavnostního shromáždění Tomáš Zima předal Cenu Bedřicha Hrozného a Miloslava Petruska. Ceny Bedřicha Hrozného, jež uděluje rektor UK za významný tvůrčí počin, byly za rok 2014 uděleny dvě. Jednu obdrželi děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., a prof. Rolf Mentlein z Christian-Albrechts-Universität zu Kiel za editaci a spoluautorství monografie Glioma Cell Biology (Biologie gliomové buňky). Druhou převzala doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th. D., z Katolické teologické fakulty UK za publikaci „Pavel z Tarsu a jeho svět“.
Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy získala Mgr. Alexandra Hroncová z Přírodovědecké fakulty UK za dlouhodobý přínos a prezentaci Přírodovědecké fakulty prostřednictvím portálu Přírodovědci.cz.

Pravdu neupálíš

Rektor Zima rovněž připomněl 600. výročí upálení někdejšího rektora UK Mistra Jana Husa. Jeho bronzová socha od Karla Lidického je umístěna ve vnitřním dvoře areálu Karolina. V rámci oslav výročí založení univerzity bude také zpřístupněna obnovená stálá expozice UK mapující bohatou historii nejstarší české univerzity od jejích počátků po současnost, vidět tu lze například odlitky bust Karla IV., Václava IV. či Arnošta z Pardubic, fragmenty z tzv. Rotlevova domu (dnešního Karolina) či model Betlémské kaple. Na výstavě bude též možné spatřit listiny vztahující se k založení univerzity či kopie univerzitní pečeti a žezla. Dne 11. dubna 2015 se v prostorách Karolina uskutečnil další ročník Dne celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů. Více informací o akci najdete na: www.denczv.cuni.cz a www.festivalabsolventu. cuni.cz.

Ohodnoťte tento článek!