ÚOHS potvrdil milionovou pokutu pro FNKV

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) se dle vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dopustila správního deliktu při uzavírání dodatků ke smlouvě o dodávkách elektrické energie.

Za porušení zákona o veřejných zakázkách má nemocnice na Královských Vinohradech zaplatit jeden milion korun. Pokutu potvrdil ředitel ÚOHS Petr Rafaj.

Nevýhodné dodatky

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady uzavřela v roce 2004 smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny se společností Pražská energetika. V následujících letech pak zdravotnické zařízení přijalo další čtyři dodatky k této smlouvě. K uzavření dodatků přitom podle vyjádření antimonopolního úřadu docházelo bez provedení zadávacího řízení. „Ve smlouvě měl sice zadavatel stanoven způsob výpočtu navýšení ceny, avšak toto ustanovení v praxi nebylo při schvalování dodatků respektováno,“ uvádí úřad. „Jednalo se tedy o podstatnou a nepřípustnou změnu smlouvy a na dodatky, jejichž celkové plnění přesáhlo 200 milionů korun, mělo být vypsáno řádné zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách,“ píše se ve vyjádření ÚOHS. Zadavatel tak znemožnil účast dalších zájemců na zakázce.

Nemocnice se nezákonného postupu dopustila opakovaně, proto antimonopolní úřad přistoupil k pokutě a zamítl námitky rozkladu, včetně žádosti o zrušení pokuty. Maximální možná pokuta za podobné jednání činí 4 miliony korun.

Ohodnoťte tento článek!