ÚSLT po rekonstrukci

Ústav soudního lékařství a toxikologie (ÚSLT) 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze se dočkal kompletní rekonstrukce.

Po rekonstrukci ústav splňuje všechny požadavky na moderní výuku mediků, provádění zdravotních i soudních pitev i toxikologických a dalších vyšetření. „Postupně byly ve třech etapách zmodernizovány pitevny, posluchárny, pracovny, laboratoře a prostory pro uložení zemřelých.
Ústav nyní patří k nejmodernějším zařízením svého druhu v České republice,“ uvedl děkan 1. LF UK prof.
MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Pracoviště je součástí Hlavova ústavu, který byl postaven v letech 1913–1921 podle projektu architekta Aloise Špalka. Činnost Ústavu soudního lékařství byla zahájena 23. dubna 1921. Od té doby prošly prostory mnohými úpravami. Protože Hlavův ústav je památkově chráněným objektem, všechny stavební úpravy se prováděly ve spolupráci s památkáři.

Rekonstrukce ústavu stála zhruba 25 milionů korun. Z toho 20,5 milionu činila státní dotace, zbytek byl uhrazen z rozpočtu 1. LF UK a VFN v Praze.

Ohodnoťte tento článek!