Úspěch orgánového inženýrství ledvin

Vědci z Wake Forest Baptist Medical Center v americkém Winston-Salemu vyřešili jeden z velkých problémů, který se stavěl do cesty realizaci ambiciózních plánů orgánových inženýrů na vytváření orgánů pro transplantace v podmínkách in vitro.
Vědci nejprve odstranili z prasečích ledvin působením detergentů všechny buněčné elementy tak, aby zůstala jen čistá extracelulární matrix. Ta není imunogenní a poskytuje dokonalé prostředí pro růst lidských buněk. Tak je možné na „skeletu“ prasečí ledviny nasazením vhodných lidských buněk vypěstovat orgán, který je s to plnit v omezeném rozsahu funkce ledviny. Další progres na tomto poli vázl, protože se vědcům nedařilo udržet průchodné cévy laboratorně pěstovaného orgánu. Řešení tohoto problému významně posunul vpřed tým pod vedením Antho nyho Ataly.
Ukázalo se, že významný vliv na kvalitu cév narostlých v novém orgánu má způsob, jakým jsou na síť extracelulární matrix nanášeny buňky pro budoucí cévu. Pomohlo také, když Anthony Atala a jeho spolupracovníci navázali na síť extracelulární matrix protilátky, které se specificky vážou na buňky endotelu. Ledvina narostlá na takto upravené extracelulární matrix měla cévy kompletně vystlané endotelem, což snížilo riziko koagulace. Jasně se to ukázalo poté, co Atala a jeho spolupracovníci voperovali ledvinu praseti o hmotnosti kolem 50 kg. Cévy v ledvině zůstaly průchozí po celou čtyřhodinovou pozorovací periodu. Pokud se tyto výsledky potvrdí i při dlouhodobém pozorování, znamená to výrazný posun na cestě k umělým orgánům pěstovaným v podmínkách in vitro.

Ohodnoťte tento článek!