Úspěch studenta FVZ UO na celostátní vědecké konferenci

Ve dnech 20.–21. 11. se na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové konala Celostátní konference SVOČ českých lékařských fakult.

Vítězové fakultních kol soutěžili v celostátním kole ve třech oblastech. Jednalo se o lékařské teoretické a preklinické obory, lékařské klinické obory a nelékařské obory. Za fakultu Vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, která tradičně vysílá své studenty, se v první sekci letos zúčastnili Martin Jedlička s prací „Radioprotektivní efekt ortovanadu sodného“ a František Saňák s tématem „Efektory přirozené imunity“. V sekci lékařských klinických oborů nás reprezentovala Hana Čápová s prací „Prognostické markery u akutních leukemií a jejich využití při individualizované terapii“. V nelékařských oborech to pak byla Jana Kočí s tématem „Výskyt rizikových faktorů u civilizačních onemocnění ve vybrané subpopulaci“.
František Saňák ve své sekci zvítězil a navázal tak na svého předchůdce v minulých letech Martina Bortlíka. Oba studenti pracovali na svých projektech pod vedením prof. MUDr. Pavla Boštíka, Ph. D., a oběma náleží velká gratulace stejně jako další školitelce Mgr. Monice Schmidt, Ph. D., kolegům z pracovního týmu a gynekologickoporodnického oddělení FNHK, které na projektu dlouhodobě spolupracuje pod vedením doc. MUDr. Mariana Kacerovského, Ph. D.

O autorovi| doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph. D., Katedra epidemiologie FVZ UO, Hradec Králové

Ohodnoťte tento článek!