Úspěchy české transplantologie

Koordinační středisko transplantací (KST) si letos připomíná 12. výročí zahájení alokací orgánů. Za tu dobu pracovníci KST alokovali více než osm tisíc orgánů a loni byl zaregistrován třítisící dárce na našem území.

U zrodu KST stál dnešní náměstek pro léčebně preventivní péči FN Motol MUDr. Martin Holcát, MBA, který říká: „Koordinační středisko transplantací v současnosti představuje respektovanou instituci, a to jak doma, tak i na mezinárodním poli. Účastní se řady projektů Evropské unie s cílem maximalizovat bezpečnost a kvalitu transplantací a zpřístupnit orgány v rámci mezinárodní spolupráce.“ U příležitosti výročí pak byla MUDr. Holcátovi slavnostně udělena zlatá plaketa KST za přínos v budování transplantačního programu v ČR.

Pokroky v transplantaci plic

V minulém roce provedli lékaři 808 transplantací orgánů. Celkem se jednalo o 262 zemřelých a 49 žijících dárců. Nejčastěji transplantovaným orgánem byly ledviny (458krát) a játra (179krát). Mezi další často transplantované orgány patřilo srdce či pankreas a tenké střevo. Rovněž proběhla první úspěšná transplantace dělohy od žijící dárkyně.

Výrazný pokrok v počtu provedených přenosů orgánů zaznamenala FN Motol. Konkrétně narostly transplantace plic. V 99 procentech případů se jednalo o oboustranné přenosy. Zatímco v období 2006-2013 prováděl motolský chirurgický tým asi 20 transplantací ročně, od roku 2014 jich je každoročně více než 30. „Pokud by se podařilo udržet současný rostoucí trend, mohl by letos počet dosáhnout hranice 40–50 odoperovaných pacientů a FN Motol by se zařadila mezi největší transplantační centra na světě,“ říká prof. MUDr. Robert Lischke, Ph. D., přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Motolská nemocnice je jediným pracovištěm v České republice, kde se tento složitý zákrok provádí. Podílí se na něm 13členný multidisciplinární tým (chirurgové, intenzivisté, koordinátoři) a celý výkon se může protáhnout i na 20 hodin. Nejčastějšími indikacemi pro transplantaci plic jsou plicní emfyzém, CHOPN, plicní hypertenze a plicní fibrózy.

FOEDUS pro mezinárodní výměnu

„Poměr dárců loni činil 25 na milion obyvatel, čímž jsme předstihli i některé vyspělé země, jako jsou Německo, Itálie či Švýcarsko,“ uvádí ředitel KST prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., a dodává: „Počet dárců sice stoupá, ale stále to nestačí, proto jsme rádi, že máme dárcovský program.“ I přes veškerou snahu se může stát, že pro darovaný orgán se na čekací listině nenajde vhodný příjemce, protože není shoda v krevní skupině, anebo v dalších důležitých parametrech.

„K takové situaci občas dochází i v ostatních zemích, a to byl hlavní důvod pro vytvoření organizace FOEDUS, která slouží k zajištění mezinárodní výměny orgánů k transplantaci. Založena byla v loňském roce v Praze a za rok 2016 má na svém kontě 31 zachráněných životů,“ vysvětluje prezident organizace JUDr. Přemysl Frýda. FOEDUS zahrnuje 11 členských zemí s celkovou populací 320 milionů obyvatel. Není však sama, vedle ní existují ještě Eurotransplant (osm zemí) a Scandiantransplant (pět zemí). Spolupráce mezi nimi je možná, ale podle JUDr. Frýdy zatím velmi obtížná.

Transplantační centra v ČR V České republice se provádí transplantace srdce, plic, jater, ledvin, slinivky břišní, Langerhansových ostrůvků, tenkého střeva a dělohy. IKEM Praha: transplantace srdce, jater, ledvin, slinivky břišní, Langerhansových ostrůvků, dělohy a tenkého střeva FN Motol Praha: transplantace plic, srdce a ledviny pouze dětským příjemcům Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno: transplantace srdce, jater a ledvin Urologická klinika FN Hradec Králové: transplantace ledvin FN Plzeň: transplantace ledvin FN Olomouc: transplantace ledvin FN Ostrava: transplantace ledvin

Miloš Adamec

Ohodnoťte tento článek!