Úspěšné absolvování stáže vyžaduje důkladnou přípravu

Již třetí seminář ICRC Akademie, pořádaný Mezinárodním centrem klinického výzkumu (ICRC) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně s tématem „Jak se připravit a úspěšně absolvovat stáž“, přilákal 50 studentů středních a vysokých škol z celé republiky a 20 přednášejících, včetně zahraničních.

Jak naší redakci informovala mluvčí nemocnice Šárka Urbánková, ICRC Akademie nabízí prostor pro talentované studenty, kteří zde mohou získat informace o vzdělávání v oblasti klinického výzkumu a o možnostech svého uplatnění. „Jedinečný projekt, spolufinancovaný Evropskou unií, tentokrát podpořili svou aktivní účastí nejen odborníci ICRC a českých vědeckovýzkumných institucí, ale i experti z americké Mayo Clinic jako například vedoucí studentských lékařských stáží James S. Newman,” dodala mluvčí Urbánková.

Účastníci již přednášejí

ICRC Akademie odstartovala v září 2012. Od té doby absolvovalo přednáškovou road-show více než 600 studentů z 11 institucí. Přes 150 se jich pak zúčastnilo třídenních seminářů a 20 z nich již pracuje v mezinárodních výzkumných týmech.

„Od zahájení akademie neuplynuly ještě ani dva roky a již se nám tento styl spolupráce s talentovanými studenty osvědčil. Těší nás, že se na akce vracejí. Dokonce na tomto semináři byli v roli přednášejících tři účastníci prvního semináře, kteří pracují v našich výzkumných týmech, a můžeme tak vidět jejich odborný růst pod vedením mentorů za jeden rok,“ vysvětluje smysl a přínos ICRC Akademie manažer projektu Aleš Peprný.

ICRC Akademie je součástí projektu „FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu“, který je zaměřený na popularizaci výzkumné činnosti v oblasti life-sciences a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ohodnoťte tento článek!