ÚZIS musí doznat řady změn

Nový ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) doc. Ladislav Dušek chce pro ústav nové elektronické úložiště, omezení nadměrného sběru dat jednotlivými lékaři a efektivněji sdílené informace s pojišťovnami i odbornými společnostmi.

Jak ředitel ÚZIS zdůraznil, ústav má sloužit především jako servisní služba pro systém zdravotnictví a odborníky, kteří ve zdravotnictví pracují. „Bohužel ústav sbírá data velmi zastaralým způsobem. Relevance informací je pak mnohdy sporná,“ uvedl Ladislav Dušek, který doposud vedl Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (IBA MU). Zaměstnanci ÚZIS podle něj potřebují – a zatím nemají – základní trénink vědecké produkce informací a velmi málo z nich lze označit jako analytiky dat. Právě odborná analýza sbíraných dat podle nového ředitele chybí.
Ústav má v systému zdravotnictví nezastupitelné místo, jeho spolupráci s Českým statistickým úřadem vévodí agregované sběry dat, jde o tzv. klinické a ekonomické výkazy ÚZIS. Většina výkazové agendy je v papírové podobě, ročně se ručně přepisuje neuvěřitelných 70 tisíc výkazů. Ostatní používané technologie jsou podle ředitele na úrovni 70. let 20. století. S tím navíc souvisí validita dat. „Jak zachováte kvalitu dat, pokud je ručně přepisujete z papíru?“ dotázal se ředitel Dušek s tím, že řada informací byla dosud v některých agendách i dvakrát přepisována ručně, čímž trpěla už jen jejich čitelnost, nemluvě o vyšším riziku chybovosti. Jak ale Ladislav Dušek informoval, již začíná příprava na přechod informací do elektronického úložiště dat.

Sběr informací bez racia

Zároveň ale bude nutná revize metodiky sběru zdravotnických informací. O obsahu sbíraných dat totiž ústav dosud minimálně komunikoval s odbornými společnostmi, Státním zdravotním ústavem nebo vysokými školami. „Na ÚZIS běží výzkum dat v oblastech, které nebyly nikdy recenzovány odborníky dané oblasti. Není mi jasné, proč například registrující gynekologové a porodníci ročně vyplňují informace o tom, zda zaregistrovali nádor prsu u tříletých dětí, když funguje Národní onkologický registr, který sbírá reprezentativní data, a v regionech jsou navíc odborníci, kteří informace validují. Proč gynekologové nesbírají data, která skutečně potřebují a nemají?“ uvedl Ladislav Dušek, který chce osobně metodiku kolekce dat svěřeného ústavu revidovat a kultivovat spolu se zástupci odborných lékařských společností.
Navíc ústav sběr dat pro tzv. výkazy v blízké budoucnosti významně omezí. „Činnost ÚZIS upravuje zákon o státní statistické službě, takže sběr má svou setrvačnost. Usiluji ale o to, aby se v příštím roce, nejpozději v roce 2016, sběr dat snížil o 40 až 70 procent,“ okomentoval ředitel Dušek úsilí zbavit lékaře ručního vyplňování výkazů.

Dvě sanitky pro celou Prahu

ÚZIS je také správcem Národních zdravotnických informačních systémů (NZIS), kde funguje 49 solitérních databází, tzv. registrů. Spravuje klinické a populační registry, prostřednictvím nichž mají odborné lékařské společnosti přinášet informace mapující jednotlivé segmenty péče o české pacienty. Patří sem ale také registry exekutivní, organizační a hygienické.
Úkolem ÚZIS je také aktualizovat pohled na české zdravotnictví v zahraničí, ústav reportuje pro OECD a další organizace, které v Evropské unii sbírají data o zdraví Evropanů. „Některé reporty, které odcházejí do zahraničí, jsou pro ČR ostudou. Jak mě například upozornil ředitel Záchranné zdravotnické služby hlavního města Prahy Zdeněk Schwarz, do evropské databáze odešla informace, že ZZS HMP používá dva sanitní vozy, které mají ročně sto tisíc výjezdů,“ uvedl Ladislav Dušek úsměvnou chybu, která ale negativně odráží obraz českého zdravotnictví v zahraničí.

Sdílení dat s pojišťovnami

Ředitel ÚZIS také uvedl, že ve spolupráci ministerstva, pojišťoven a ÚZIS vznikl záměr ustavení Národního registru vykázaných zdravotních služeb. Ten by měl, s ohledem na dodržení legislativního rámce dotčených subjektů, shromažďovat údaje o veškeré vykázané péči. Vedle zamezení zbytečnému hromadění dat na několika stranách by navíc jednotný registr mohl přispět k větší průhlednosti celého zdravotního systému. Jak uvedl mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý, pojišťovna zřízení registru podporuje: „Vzhledem k tomu, že VZP minimálně od nástupu nového managementu v čele s ředitelem Zdeňkem Kabátkem usiluje o zpřehlednění toků peněz vydávaných za zdravotní péči, záměr podporujeme. V této souvislosti je dobré si uvědomit, že to byla právě VZP, která jako první ze všech zdravotních pojišťoven zveřejnila smlouvy se všemi nemocnicemi, protože nemá důvod cokoli tajit.“

Ohodnoťte tento článek!