V lednu se na Žofíně tančilo

ZE SPOLEČNOSTI

Letošní leden si lékaři mohli užít ve znamení plesového veselí. Počátkem ledna se na pražském Žofíně konal již 127. reprezentační ples mediků 1. LF UK Praha a 24. ledna ve stejných prostorech proběhl 19. reprezentační ples lékařů českých.

Ples mediků tradičně zahájil děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který spolu s manželkou MUDr. Lilianou Šedovou a předsedkyní Spolku mediků českých Petrou Kňažekovou kráčel v čele slavnostního špalíru. Předtančení předvedl TK Chvaletice. K poslechu a tanci hráli a zpívali Orchestr Karla Vlacha, Dixieland 1. LF UK, Petra Janů, Bohuš Matuš, Leona Machálková a další.

Komora plesala

Ples lékařů českých tradičně pořádala Česká lékařská komora (ČLK) společně s Lékařským odborovým klubem – Svazem českých lékařů (LOK-SČL). Za fanfár orchestru Václava Hybše předal během slavnostního večera předseda LOK-SČL Martin Engel spolu s prezidentem ČLK Milanem Kubkem Cenu za statečnost LOK-SČL.

Za pomoc na Majdanu

Jejím držitelem se stal MUDr. Severyn Romaniv ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pracuje na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN. Jeho specializací je kardiologie a intenzivní péče. V únoru a v březnu 2014 se účastnil jako lékař zdravotnické mise Člověka v tísni v Kyjevě během bojů na Majdanu, kde ošetřoval raněné a prováděl rozdělování pacientů pro českou vládní misi Medevac.
Předsednictvo LOK-SČL se rozhodlo ocenit MUDr. Romaniva jako představitele lékařů, kteří pomáhají na různých místech zeměkoule v ohnisku přírodních katastrof, epidemií a ozbrojených konfliktů.

Aleksi Šedo (uprostřed), Liliana Šedová a Petra Kňažeková.
Martin Engel, oceněný Severyn Romaniv a Milan Kubek.

Ohodnoťte tento článek!