V odborné porotě soutěže Sestra roku 2014 zasedli

Prezidentka České asociace sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA (předsedkyně) * Náměstek ministra zdravotnictví ČR MUDr. Tom Philipp, Ph. D., MBA * Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Ing. Jiří Horecký, Ph. D., MBA * Auditorka FN Motol a vítězka loňského ročníku soutěže Sestra roku v kategorii Management a vzdělávání Bc. Eva Kučková * Ředitel FN Motol Praha JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA * MUDr. Ondřej Měšťák z Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce * Ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Mgr. Jana Mikulková * Ředitelka odboru marketingu společnosti AGEL Maya Novackova * Manažerka korporátní komunikace společnosti Hartmann-RICO, a. s., Sylwia Říhošková * Prezidentka Asociace PALMA PhDr. Eva Procházková * Hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví ČR Mgr. Alena Šmídová * Předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Bc. Tomáš Válek, DiS.
Šéfredaktorka časopisu Zdravotnictví a medicína Mgr. Markéta Mikšová

Ohodnoťte tento článek!