V plastické chirurgii hodně záleží na psychice

O mezinárodním edukačním programu NewMamma jsme hovořili s jedním z jeho zakladatelů, plastickým chirurgem Nemocnice Na Bulovce a Kliniky Esthé MUDr. Ondřejem Měšťákem.

Co je cílem projektu?

NewMamma neboli „nový prs“ je projekt podpořený Mezinárodním visegrádským fondem a zaštítěný lékaři z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Je určen ženám, které podstoupily operaci prsu kvůli rakovině nebo se k ní chystají a přemýšlejí o následné rekonstrukci prsu. Cílem je informovat o možnostech, ale také zvýšit povědomí o tématu a poskytnout kontakt na odborníky v oboru. Ukázat, co je rekonstrukce prsu, představit její potenciální výhody či nevýhody. Součástí jsou podrobné popisy různých metod rekonstrukce prsu s bohatou fotodokumentací. NewMamma přináší užitečný teoretický základ, který však nemůže nahradit konečnou osobní diskusi s lékařem.

V čem se spolupráce visegrádské čtyřky v tomto směru projevuje?

Především jde o výměnu poznatků a zpětnou vazbu. Aby člověk věděl, co se dělá na jiných klinikách. Obecně spolupráce mezi odborníky – i v rámci ČR – přináší spoustu pozitiv. Je důležité mít možnost ptát se na zkušenosti z jiných pracovišť, včetně těch zahraničních. Nejvíce spolupracuji s MUDr. Boháčem z Bratislavy, který má obrovské znalosti. NewMamma byl vlastně jeho nápad. Vášnivě diskutujeme o spoustě témat z oboru plastická chirurgie, nejčastěji o přenosu tukové tkáně, kterému se teď nejvíce věnujeme. Spolupráce se odvíjí díky financování z visegrádského fondu, což zajistil právě doktor Boháč. Cílem bylo připravit 4 mutace tohoto webu, o němž si myslíme, že je velice potřebný, na Slovensku ještě mnohem více než u nás.

Co rekonstrukce prsu představuje?

Rekonstrukce prsu je chirurgický výkon, který spadá do sféry plastické chirurgie. Cílem je obnovení vzhledu prsu po výkonu tak, aby byl co nejpřirozenější. U nás počet rekonstrukcí prsu výrazně vzrostl za posledních 15 let. V současné době se považuje za poslední fázi léčby rakoviny prsu, kdy se pacientka po té nejdůležitější fázi, tedy doléčení, navrací zpět do běžného života. A to i tím, že se jí obnoví souměrnost hrudníku. Rekonstrukce prsu není jednoduchý výkon, vyžaduje dlouhodobý trénink a zkušenosti s větším objemem operací.

Nemůže rekonstrukce prsu narušit léčbu karcinomu?

Nemůže. Přistupuje se k ní na základě souhlasu onkologa. V minulosti byl zastáván názor, že samotná augmentace prsu s implantátem riziko karcinomu prsu zvyšuje, v USA byl silikon zakázaný. Existují obrovské studie provedené na desetitisících žen, které dokazují, že jakákoli rekonstrukce prsu riziko recidivy lokálního ani celkového karcinomu prsu nezvyšuje. Na naší klinice také sbíráme data a sledujeme, zda není zvýšené riziko karcinomu prsu u pacientek s rekonstrukcí prsu pomocí vlastní tukové tkáně (liposukcí odebraný tuk z břicha či stehen). Ani naše studie neukazuje zvýšené riziko recidivy karcinomu prsu.

Kdy je k rekonstrukci nejvhodnější doba?

Prs můžeme zrekonstruovat hned po mastektomii, tedy v rámci jedné operace, nebo až se rána zahojí. Většinou to bývá tak okolo roku po ukončení léčby, když je pacientka v pořádku a nemá žádný nález, a samozřejmě vždy na základě svolení onkologa. Rekonstrukce je okamžitá, nebo oddálená. Okamžitá se provádí více ve Spojených státech. Je pro pacientky pozitivní. U nás se okamžitá nedělá, protože onkologové jsou konzervativnější a navíc je taková operace složitá i organizačně. Ne každé pracoviště má podmínky k tomu, aby pacientku objednalo na mastektomii s okamžitou rekonstrukcí do několika týdnů. Problémem je, že u nás máme na implantáty dlouhé čekací doby. Pacientka je v pořadníku a čeká třeba i dva roky. Je to škoda, protože žena se těší, že bude mít co nejdříve souměrný hrudník, že konečně udělá tečku za léčbou, a musí tak dlouho čekat.

Proč je čekací doba tak dlouhá?

Je to dáno ekonomickými limity. Ve všech rozvinutých zemích, tedy i u nás, tyto operace hradí zdravotní pojišťovny. Plastická chirurgie je obor, který nemá úplně dobře nasmlouvané výkony a velice snadno se stane ztrátovým. Všechny nákladnější výkony proto musíme pečlivě regulovat. Máme asi 200 pacientek v pořadníku.

Jsou ženy, které rekonstrukci prsu nechtějí?

Určitě. Moje babička žila více než 20 let bez prsu a nevadilo jí to. Plastická chirurgie je hodně o psychice a kvalitě života. Záleží na tom, jak člověk sám sebe vnímá. Více informací najdete na: www.newmamma.eu

Ohodnoťte tento článek!