V registru transparence je 40 % lékařů

Při hodnocení prvních 9 měsíců iniciativy Transparentní spolupráce, v jejímž rámci farmaceutické firmy sbírají souhlasy lékařů se zveřejněním finančních toků, které průmysl a lékaře spojují, to uvedl výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Jakub Dvořáček.

Ředitel Dvořáček připomněl, že se jedná o iniciativu farmaprůmyslu, ale v záměru o zprůhlednění spolupráce je s AIFP zajedno také ministerstvo zdravotnictví. „Ministerstvo zdravotnictví ČR považuje celoevropskou iniciativu Transparentní spolupráce za pozitivní a potřebný článek v evropském zdravotnickém systému, který přináší další světlo na platby ve zdravotnictví a tím preventivně zabraňuje jejich zneužívání pro účely, jež by mohly vést k nesprávným postupům při poskytování zdravotní péče. Tato iniciativa ve svých důsledcích navazuje na novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, takzvanou transparenční novelu, která povede ke zvýšení efektivity a zprůhlednění smluvních vztahů a finančních toků v systému veřejného zdravotního pojištění,“ uvedla k možnostem iniciativy politická náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

Kdo nechce dát svůj souhlas a proč

První data o spolupráci za rok 2015 budou zveřejněna nejpozději k 30. 6. 2016. Registr ale začal neveřejně fungovat již nyní. V současné chvíli má AIFP nashromážděno 40 % individuálních souhlasů, což ČR řadí k lepšímu evropskému průměru. Jsou státy, kde se pohybují kolem 90 %, zejména skandinávské země a Nizozemí, na východě Evropy jsou na tom se sběrem souhlasů k zařazení do registru výrazně hůře.
„Ti, kteří poskytli souhlas, jasně deklarují, že jejich spolupráce s farmaprůmyslem je v pořádku. Pokud to ale otočíme, měli bychom se ptát, kteří lékaři tento souhlas dát nechtějí a proč,“ otevírá citlivé téma řady lékařů Jakub Dvořáček. Předseda České lékařské společnosti JEP Štěpán Svačina v této souvislosti zdůraznil, že zdravotnictví je v ČR jedním z nejetičtějších oborů. „Všude, kde jde o veřejné prostředky, by měla být situace co nejprůhlednější. Iniciativa Transparentní spolupráce by mohla mylně budit dojem, že ve zdravotnictví není z tohoto hlediska něco v pořádku. A to je pro některé jednotlivce motiv pro to, aby souhlas se zařazením do registru nedali. Až bude transparentní celá společnost, žádnému lékaři to nebude vadit,“ domnívá se prof. Svačina.
AIFP nyní připravilo také (elektronický i tištěný) materiál, který by měl objasnit situaci a náročné okamžiky přechodu do systému transparentní spolupráce.

Ohodnoťte tento článek!