V sazebníku vzroste cena práce lékařů i odměna za orgány

Ministerstvo zdravotnictví postupně odkrývá změny, které budou součástí úhradového mechanismu pro příští rok. Úřad oznámil, že v seznamu zdravotních výkonů bude zvýšena úhrada práce lékařů a přibude také nový kód pro nemocnice spolupracující při transplantacích orgánů.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček oznámil, že v seznamu zdravotních výkonů od ledna 2016 navýší cenu práce kvalifikovaných lékařů (nositelů výkonů) o 10 % oproti současnému stavu, tedy ze 465 korun na 512 korun na hodinu. MZ tak chce narovnat dlouhodobý nepoměr mezi cenou práce a cenou přístrojů a materiálu v jednotlivých výkonech. „Tento krok je součástí mé dlouhodobé snahy o lepší ohodnocení práce zdravotníků napříč obory. Po jednáních s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem jsem rozhodl o navýšení ohodnocení práce lékařů v seznamu zdravotních výkonů,“ uvedl ministr Němeček.

(pokračování na straně 2) V sazebníku vzroste cena práce lékařů i odměna za orgány

(pokračování ze str. 1)

Více pro ty, kdo pracují hlavou

Jak pro naši redakci uvedl prezident ČLK Milan Kubek, navýšení ceny práce je správnou cestou, protože tato byla dosud dlouhodobě podhodnocena. Desetiprocentní nárůst je dle jeho slov kompromisním řešením oproti jeho návrhu zvýšit cenu práce o 20 %. „Více si pomohou ti, kteří pracují hlavou a rukama, méně se to promítne do výkonů, kde podstatnou část tvoří přístroje. Problém je v tom, že zatímco v některých segmentech regulace funguje (například u ambulantních specialistů), jsou oblasti, kde se regulace provádí obtížně, třeba u práce záchranné služby nebo v nemocnicích. Dvacetiprocentním nárůstem by v některých segmentech došlo k podstatnému zvýšení úhrad a naopak přísnějším regulacím u ostatních. Proto jsme se nakonec dohodli na 10 procentech,“ sdělil prezident Kubek s tím, že konkrétní dopad bude upřesněn v konečném znění úhradové vyhlášky, která musí být kvůli pozměňovacímu návrhu tzv. transparenční novely zařazena do Sbírky zákonů nově do konce října.

Podpora transplantací z regionů

Další změnou v seznamu výkonů bude od nového roku výkon č. 78890 – signální výkon indikace odběru orgánu a orgánů od zemřelého dárce. Výkon bude součástí novely vyhlášky, kterou se seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami vydává. Ministerstvo tak chce podpořit transplantační program, zejména motivaci regionálních nemocnic k součinnosti s transplantcentry. „Ministerstvo zdravotnictví přiřadí v úhradové vyhlášce na příští rok tomuto výkonu úhradu ve výši 10 000 korun za každého pacienta, který je příjemcem orgánu nebo orgánů od zemřelého dárce. Nemocnici, která indikuje člověka vhodného k odběru orgánů, vznikají ve spojitosti s touto aktivitou vícenáklady a systém zdravotního pojištění zatím nezná způsob úhrady. Právě tento stav novinka vyřeší. Chceme tak motivovat zařízení akutní péče k nahlášení potenciálních dárců koordinačnímu centru transplantací,“ vysvětlil ministr Svatopluk Němeček.

Miloslav Ludvík: Ministr musí být povinně optimistický, má to v popisu práce.

Ohodnoťte tento článek!