V Sušici dvě akreditace během jednoho roku

Bývalý ředitel nemocnice Jiří Šedivý a jednatelka ČSAZ Renata Podstatová.

Rok 2013 byl pro Nemocnici Sušice, o. p. s., obdobím velkých akreditačních aktivit. Během jednoho roku prošla úspěšně hned dvěma akreditačními řízeními.

Jednalo se o Audit II NASKL (Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře) a audit České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví (ČSAZ).

„Nemocnice Sušice je první zdravotnické zařízení poskytující akutní péči v Plzeňském kraji, kterému se to podařilo,“ uvedla Jana Svatošová ze zdejšího oddělení systému řízení kvality. „Audit II NASKL navázal na předcházející Audit I, úspěšně realizovaný oddělením klinické biochemie a hematologie již v roce 2011.

Certifikát kvality a bezpečí České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví deklaruje, že zdravotní péče v sušické nemocnici je poskytována v souladu se zákonem o zdravotních službách a s vyhláškou o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče,“ dodala.

Očekávaný odraz kvality v úhradách péče

„Celý proces přípravy byl enormně náročný, jak pro vedení nemocnice, tak pro řadu zainteresovaných zaměstnanců,“ ocenil tehdejší ředitel nemocnice Jiří Šedivý při slavnostním předávání certifikátu v prosinci 2013. „Nezanedbatelná byla i finanční náročnost přípravy. Všichni věříme, že se jedná o smysluplnou investici do budoucnosti nemocnice,“ dodal. Zaměstnanci podle jeho slov věří, že vysokou kvalitu zdravotních služeb poskytovaných v podhůří Šumavy zaregistrují i plátci péče a do budoucna zohlední aktivity sušické nemocnice ve své smluvní politice a konečně i v úhradách.

Administrativní potvrzení vysoké kvality poskytovaných zdravotních služeb završila dlouhodobé úsilí vedení nemocnice i všech zaměstnanců, kteří společně definovali a realizovali standardizaci procesů vedoucích k maximální kvalitě a bezpečí léčebné a ošetřovatelské péče, jejichž cílem je spokojený pacient a stejně tak spokojený zdravotník. „Přede mnou nyní leží úkol využít výstupů z průběžně prováděných kontrol a auditů tak, aby úroveň péče neustále rostla,“ uvedl v této souvislosti nový ředitel Vladimír Sloup, který Nemocnici Sušice vede od ledna 2014.

Ohodnoťte tento článek!