Varixy

Žilní varixy neboli křečové žíly jsou nejčastějším žilním onemocněním. Jako typická civilizační choroba postihují zejména obyvatele vyspělých zemí. Onemocnění se týká mužů i žen a není zdaleka jen otázkou vysokého věku. U dětí a mladistvých se objevují vzácně, občas se vyskytnou i v těhotenství.

Příčin vzniku křečových žil může být celá řada. Jsou-li povrchové žíly přetěžovány velkým objemem krve nebo je-li narušená žilní stěna, která tak ztrácí pevnost, začnou se vakovitě rozšiřovat. Významným faktorem je chronická žilní insuficience. Tento stav bývá vrozený a projevuje se poruchou funkce žil dolních končetin či poruchou funkce žilních chlopní. Žilní nedostatečnost se zejména u žen může kombinovat se sedavým neaktivním způsobem života (není využívána svalová pumpa) a hormonálními změnami v těhotenství.

Důsledkem je pak městnání krve v žilním systému dolních končetin a kvůli narušené funkci chlopní v spojovacích žilách také přelévání krve z hlubokého systému do povrchového. Povrchový systém není na tak velikou objemovou zátěž stavěný, a proto se jeho žíly začnou vakovitě rozšiřovat. Dojde-li v povrchovém systému k opakovaným zánětům povrchových žil, naruší se žilní stěna, sníží se její mechanická odolnost a vznik varixů je mnohem pravděpodobnější.

Žilní varixy se nejčastěji objevují na žilách dolních končetin a nelze je považovat jen za kosmetický problém. Dlouhodobým zanedbáváním křečových žil si můžeme přivodit i závažné obtíže, jako jsou žilní trombóza nebo bércový vřed. Proto by se jejich léčba neměla podceňovat.

Hlavním rizikovým faktorem je dědičnost, která má vliv na abnormální žilní stavbu. Dalšími činiteli jsou vyšší věk (s přibývajícím věkem se snižuje pružnost a pevnost žil), gravidita (u žen se často vyskytují až po více porodech), obezita (souvisí se sedavým způsobem života a zácpou), působení hormonální léčby či hormonální antikoncepce a kouření.

Specifika předoperační přípravy a pooperační péče v Nemocnici Znojmo, p. o.

Nejprve si lékař vyžádá souhlas pacienta s druhem operace a anestezie (celková nebo spinální). Dále ho seznámí s riziky operace (krvácení s podlitinami na končetině, infekční komplikace hojení ran, zánět žil, plicní embolie, recidiva křečových žil). Sestra v rámci svých kompetencí poučí pacienta o předoperační přípravě a provede zápis do ošetřovatelské dokumentace. Večer před operací mu podá Clexane injekci jako prevenci TEN (tromboembolické nemoci). V den operace je pacientovi oholeno operační pole – celá dolní končetina včetně třísla (dle druhu operace). Operatér označí průběh operace křečových žil.

Po zákroku je důležité dodržovat elevaci dolních končetin. Podle druhu operačního výkonu končetiny bandážujeme buď jen pod koleno, nebo až do třísla. Podle zvolené anestezie a aktuálního zdravotního stavu mobilizujeme pacienta za doprovodu sestry již v den operace. Podle ordinace lékaře podáváme analgetika a sledujeme jejich účinek. Kontrolujeme stav krytí, zda po operaci neprosakuje. Pečujeme o žilní vstupy a sledujeme vyprazdňování po operaci. První den po výkonu bandáž neodstraňujeme, pouze upravíme dle pokynu lékaře. Druhý den převazujeme a dezinfikujeme ránu, případně užijeme Novikov. Pokud se na končetině objeví hematomy, pak aplikujeme lokálně Lioton 100 000 gel, Heparoid mast (ale ne přímo do rány). Bandáž přiložíme pod koleno, někdy obvazujeme končetinu celou. Probíháli hojení bez komplikací, odchází pacient do domácího ošetření již druhý pooperační den.

Pacient je poučen o možných komplikacích. Je doporučeno aplikovat obvazy dolních končetin do vytažení stehů s tím, že se nechávají i na noc. Lze je sejmout pouze z důvodů provedení hygieny, kdy se dolní končetina osprchuje vodou, na rány se nepoužívá mýdlo a poté se končetina opět zabandážuje. Extrakce stehů se provádí za sedm až deset dní v chirurgické nebo cévní ambulanci. Po odstranění stehů je třeba, aby pacient nosil dva až tři měsíce elastické punčochy a fyzickou námahu omezil ještě jeden až dva měsíce po operaci. V případě hematomů je nasazena lokální terapie podle doporučení lékaře. Pacient je sledován v cévní ambulanci, kam přichází na další kontrolu zhruba půl roku po operaci.

Moderní postupy v léčbě křečových žil

Jednou z užívaných metod je sklerotizace, která spočívá v použití sklerotizační látky do žil a žilek.
Její aplikací dojde k postupnému uzavírání žil.
Poté zkolabují a s určitým časovým odstupem dojde k přeměně na vazivové pruhy.

Aby ke změně mohlo dojít, musí se po aplikaci látky přiložit kompresivní obvaz a po jeho sejmutí nosit elastické punčochy dva až šest týdnů.

Metoda EVLT

Další metodou je laserová operace neboli léčba endovaskulárním laserem (endovenous laser therapy – EVLT), jejíž princip je založen na tepelném účinku laseru. Při výkonu v místním znecitlivění jsou cítit pouze vpichy při napouštění lokálního anestetika. Laserové vlákno je zavedeno do žíly v oblasti třísla nebo kolene. Vlákno působí tak, že po celém obvodu a průměru vnitřní stěny žíly způsobí její uzavření. Za pomalého vytahování vlákna dojde k zatavení celé žíly nebo jejího úseku efektem termokoagulace (světelná energie laseru se změní na teplo). Vlastní uzávěr žíly trvá asi jen dvě až tři minuty. Takto ošetřená žíla se zmenšuje a postupně mizí. Celý výkon trvá přibližně 45 minut. Metoda EVLT je spojena s brzkou rekonvalescencí a minimálními pooperačními bolestmi.

Flebektomie neboli CHIVA

Metoda CHIVA je miniinvazivní operace s dobrým efektem odstranění křečových žil. Na rozdíl od klasické operace se při ní chirurgicky odstraní pouze poškozené části žíly. Výkon je vhodný k likvidaci drobných žilek mimo hlavní kmen. Jedná se o metodu odstranění křečových žil v místní anestezii či s podáním sedativ. Pro její volbu není ani tak rozhodující věk, jako spíše zdravotní stav, a je možné ji provádět ambulantně. Pacientům se doporučuje nosit minimálně dva týdny bandáže či kompresivní punčochy. Vpichy nebo ranky se po výkonu obvykle zhojí do jednoho týdne. Drobné podlitiny se vstřebávají v intervalu dvou až šesti týdnů. Mírné snížení citlivosti v místě vpichu vymizí během krátké doby. Vstřebávání modřin lze urychlit mastí s obsahem heparinu.

Nošení kompresivních punčoch

Kompresivní léčba napomáhá návratu krve z dolních končetin zpět směrem k srdci. Jejím principem je tlak na žilní a lymfatický systém končetin, čímž dochází k vyprázdnění a přesměrování krve do hlubokého žilního systému a k urychlení toku v hlubokých žilách i zlepšení odtoku krve z končetin. Komprese posiluje činnost svalové žilní pumpy a podporuje funkci chlopní. Základní podmínkou úspěšné kompresivní léčby je odstupňování tlaku působícího na končetiny, a proto má být největší v oblasti nártů a kotníků a směrem k tříslu se postupně snižovat. Kompresivní léčba nevyléčí už vzniklé křečové žíly, může však zabránit jejich dalšímu zhoršování. Punčochy je po operaci nutné nosit po celý den. Jako prevence otoků dolních končetin se oblékají ráno ještě na lůžku a na spaní se sundávají. Pacientům je předepisuje praktický lékař, internista či chirurg.

**

Prevence vzniku varixů * Každý den se věnujte pohybové aktivitě, prospěšná je i chůze. * Provádějte jednoduché cviky, třeba zkuste nohama psát písmenka ve vzduchu. * Vyvarujte se dlouhého stání nebo sezení a snažte se nohy dávat častěji do zvýšené polohy. * Neseďte s překříženýma nohama. * Choďte raději v botách s nižším podpatkem. * Nenoste oblečení, které je velmi stažené v oblasti třísel a kolen, čímž omezuje tok krve směrem k srdci. * Dbejte na důslednou hygienu dolních končetin. * Omezte pohyb v příliš teplé vodě, na závěr koupele sprchujte nohy studenou vodou. * Udržujte si optimální váhu a stravujte se podle zásad zdravé výživy. Na dodržování by měly dbát těhotné ženy, neboť náhlá změna tělesných proporcí bývá rizikovým faktorem vzniku žilních problémů.

O autorovi| Šárka Šeregélyová, DiS., Lůžkové oddělení chirurgických oborů I, Nemocnice Znojmo, p. o., sarkaseregelyova@seznam.cz, PhDr. Monika Zakopčanová, vrchní sestra Lůžkového oddělení chirurgických oborů I, Nemocnice Znojmo, p. o., monika.zakopcanova@nemzn.cz

Ohodnoťte tento článek!