Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vmedicínské části Zdravotnictví amedicína vámtentokrát kromě pokračování seriálů Trendy v otorinolaryngologii a Trendy v oftalmologii přinášíme několik zpráv z nedávno konaných kongresů. Jedná se o jubilejní 50. ročník kongresu Evropské asociace pro studium diabetu, který proběhl v září ve Vídni a na němž byla představena řada novinek z oblasti výzkumu a léčby diabetu mellitu. Další jubilejní akcí byla 60. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, která se konala koncem října v Brně a o níž nás informovalMUDr. Aleš Petřík z výboru společnosti. OXV. světovémkongresu prevence nemocničních nákaz, pro nějž organizátoři letos vybrali Prahu, jsme hovořili s docentemRastislavemMaďarem. Na významu nabývá obor adiktologie a s ním spojená problematika prevence a léčby závislostí na návykových látkách. Jistě vás zaujme příspěvek o probíhajícím adiktologickém vzdělávání sester zdravotnických zařízení v rámci věznic – projekt, s nímž nás seznámili předseda Kliniky adiktologie 1. LF UK prof. Michal Miovský aMUDr. Jaroslav Žižka zOdboru zdravotnické služby Vězeňské služby ČR. Nechybí ani tradiční aktuality z oborů, kde bych chtěla upozornit zejména na úspěch vědců z Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK, objasňující vztah toxického působení metanolu a parkinsonského syndromu. V neposlední řadě pak chci vaši pozornost zaměřit na objev vědců z Národního ústavu duševního zdraví, který by v budoucnu mohl pomoci v diagnostice nebo i vývoji léku na Alzheimerovu chorobu.

O autorovi| Příjemné počtení vám přeje MUDr. Andrea Skálová

Ohodnoťte tento článek!