Vážené kolegyně, vážení kolegové,

diagnostika a léčba metabolických poruch a nutriční podpora v současné době prochází významnými změnami, které jsou založeny na nových poznatcích v oblasti nutriční farmakologie, mediátorových mechanismů a interakce endogenně vznikajících intermediárních metabolitů a nutrientů s farmakologickým účinkem. Tyto interakce se projevují zejména v následujících oblastech: a) podpora anabolických dějů v kritických stavech a u nádorových onemocnění; b) studium a praktická aplikace řízení rovnováhy mezi přestřelenou inflamatorní reakcí (SIRS) a tlumící antiinflamatorní reakcí (CARS), které patří mezi nejzávažnější aplikace mediátorových mechanismů v metabolismu a výživě v poslední době; c) léčba sarkopenie ve stáří a v akutním stavu. Mezi nová specifická opatření založená na principu farmakonutrice a orgánově specifické výživě patří využití beta-hydroxy-betamethylbutyrátu (HMB). Využití tohoto orgánově specifického nutrientu vychází ze skutečnosti, že rozvětvené aminokyseliny leucin, izoleucin a valin tvoří více než 1/3 svalového proteinu. Mezi nejsledovanější z těchto aminokyselin patří leucin, který má široký efekt na metabolismus proteinů, glukózovou homeostázu a inzulinovou senzitivitu. Mechanismus, který hraje velkou roli v pozitivním účinku na potlačení sarkopenie a zvýšení svalové hmoty, je tvorba alfa-ketoizokaproátu (KIC). Studie poslední doby ukazují, že hydroxy-methylbutyrát spouští proteinoanabolický a lipolytický proces, který zlepšuje energetickou rovnováhu svalu a zvyšuje jeho aerobní kapacitu. Mechanismus účinku HMB sice není do detailu prozkoumán, předpokládá se však, že vede ke stabilizaci a zvýšení syntézy cholesterolu ve svalové sarkolemě a současně regulačním účinkem na ubikvitin – proteazomový komplex. Průkazný je v tomto smyslu zejména účinek HMB u nádorové kachexie s úbytkem svalové hmoty, kde byl prokázán inhibiční účinek na ubikvitin proteázomovou proteolytickou cestu.
Umělá výživa a především nutriční farmakologie přináší v posledních letech významný pokrok, který je soustředěn jednak na poznání metabolických reakcí v průběhu život ohrožujících stavů, jako je MODS, SIRS, nádorová kachexie, a současně dovoluje významné praktické rozšíření terapeutických možností.
Více se o novinkách v této oblasti dočtete v aktuálním a lednovém vydání Zdravotnictví a medicína.

O autorovi| prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

Ohodnoťte tento článek!