Vážené kolegyně, vážení kolegové,

MEDICÍNA

v evropském kontextu nabývá na významu problematika kvality péče a bezpečnosti pacientů. Podle průzkumů se každoročně 8–12 % hospitalizovaných pacientů potýká s nežádoucími událostmi spojenými se zdravotní péčí a 37 tisíc pacientů umírá v důsledku nozokomiálních nákaz. Náklady spojené s těmito infekcemi šplhají do výše 7 miliard eur ročně. Experti se shodují, že kvalita zdravotní péče a bezpečnost pacientů úzce souvisí s větším zapojením pacientů, důkladnějším vzděláváním zdravotnických profesionálů a zaváděním systémů hlášení, které nebudou spojovány s restrikcemi a postihy zdravotníků. V aktuálním čísle vám přinášíme zprávu z konference, která proběhla koncem minulého roku v Římě, a na níž zástupci z řad politiků, odborníků a médií diskutovali o tom, co lze v jednotlivých zemích EU udělat pro větší bezpečnost pacientů a lepší kvalitu zdravotní péče.
Významným tématem je dále problematika malnutrice, která u hospitalizovaných nemocných představuje nezávislou rizikovou proměnnou morbidity a mortality. Při přijetí k hospitalizaci je přibližně 30 % nemocných v malnutrici, dalších 10–15 % se do malnutrice dostává během hospitalizace. Rizikovou skupinou jsou mimo jiné nemocní v kritickém stavu a především pacienti v protrahované sepsi s orgánovou dysfunkcí. Podrobněji o tom pojednává článek prof. Pavla Těšínského.
V medicínské části pokračují také seriály Trendy v oftalmologii a Trendy v ORL. Tentokrát jsme se zaměřili na problematiku suchého oka a chemoterapii solidních zhoubných nádorů hlavy a krku. Ujít si nenechte ani rozhovor s prof. Petrem Weissem o příčinách a možnostech terapie předčasné ejakulace a erektilní dysfunkce.

Ohodnoťte tento článek!