Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vaši pozornost bychom tentokrát chtěli zaměřit k tématům vzácných onemocnění a lékových interakcí.
Světový den vzácných onemocnění každoročně připadá na poslední únorový den a klade si za cíl upozornit odbornou, laickou a politickou veřejnost na problematiku týkající se jenom v Evropě zhruba 30 milionů pacientů. Problémy, které se s vzácnými onemocněními pojí, vyplývají z nízkého výskytu těchto chorob v populaci a současně z velkého množství těchto chorob (cca 6 tisíc). Národní akční plán pro vzácná onemocnění na období 2015-2017 klade důraz na zvyšování povědomí o těchto onemocněních a usiluje o zlepšení dostupnosti péče a vznik dalších specializovaných center. V aktuálním čísle přinášíme článek o Fabryho chorobě. Bližší informace o problematice naleznete na stránkách České asociace pro vzácná onemocnění.
Dalším významným politicko-odborným tématem jsou lékové interakce. Ukazuje se, že monitorování těchto interakcí má význam jak z hlediska ochrany zdraví nemocných, tak z hlediska úspor ve zdravotnictví. Vyhodnocení půlročního chodu on-line poradny „Znám své léky“, kterou provozuje Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, odhalilo v 10 % položených dotazů závažné lékové interakce a v 10 % případů duplicity léků. Zprávu z parlamentního semináře na toto téma naleznete taktéž v medicínské části časopisu Zdravotnictví a medicína.

Ohodnoťte tento článek!