Vážené kolegyně, vážení kolegové,

mikrobiální rezistence představuje vážnou hrozbu zejména pro hospitalizované, chronicky nemocné pacienty a osoby s imunodeficiencí. Jednou z dlouhodobých výzev je pak infekce MRSA. V souvislosti s problematikou a snahou o zmírnění dopadů této rezistence se v aktuálním čísle dočtete o optimálním přístupu k pacientům v domácí i nemocniční péči. Neméně závažným problémem je celosvětový nárůst onemocnění CNS zahrnujících nejrůznější duševní poruchy. Například poruchy příjmu potravy, na něž se zaměřila 10.mezinárodní interdisciplinární konference, zdaleka nejsou jen problémem topmodelek v teenagerskémvěku. Kromě mentální anorexie amentální bulimie spadají totiž do této kategorie i psychogenní přejídání a obezita, přičemž výskyt uvedených poruch se týká všech věkových skupin. Mnohé případy přitom zůstávají nerozpoznány a pacienti se zbytečně léčí na somatických odděleních.
Další zdravotnickou výzvou je klesající proočkovanost populace, související s narůstající nedůvěrou rodičů v systém povinného očkování. Z odborných a laických kruhů se tento problém dostal už i na půdu zákonodárců a byl tématemkulatého stolu, o jehož závěrech referujeme na dalších stránkách. Jednou z vakcinologických priorit je zřízení fondu pro odškodňování pacientů za újmy na zdraví způsobené nežádoucími účinky vakcinace.
V souvislosti se screeningem kolorektálního karcinomu jsme pro vás připravili rozhovor s profesorem Juliem Špičákem o tom, jak zlepšit kvalitu koloskopického vyšetření. Téma bylo součástí nedávného mezinárodního symposia ESGE/ESDO. Z dalších publikovaných témat zmiňme například zamyšlení nad tím, kamdospěla a dále kráčí současná sexuologie.

Ohodnoťte tento článek!