Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v červnovém a následném letním dvojčísle naleznete články věnující se novinkám v léčbě vybraných zhoubných nádorů – karcinomu prsu, ovaria a kolorekta. Jakkoli se blíží čas dovolených a odpočinku, polevovat v otázkách prevence, důrazu na časnou diagnostiku a včasné zahájení léčby šité na míru individuálnímu pacientovi není možné. Výskyt zhoubných nádorů stále narůstá. Přestože v posledním desetiletí došlo k významnému zdokonalení diagnostických možností a vývoji nových, cílených léků, které umožňují efektivně léčit zhoubné nádory s dříve infaustní prognózou, některá zhoubná onemocnění jsou stále zachycována v pokročilém a léčebně špatně ovlivnitelném stadiu. Na vině přitom zdaleka není jen charakter nádoru – který se v některých případech nemusí dlouho klinicky projevovat –, ale především podceňování prevence, ať už se jedná o zdravý životní styl či účast na pravidelném screeningu rakoviny prsu, děložního hrdla a kolorektálního karcinomu. Pomoci zlepšit tuto situaci můžete i vy, zdravotníci, kteří jste v každodenním styku s pacienty. Ukazuje se totiž – jak se dočtete v dalším příspěvku věnovaném možnostem podpůrné homeopatické léčby v onkologii –, že mnoho pacientů ztrácí důvěru ve své lékaře. Nehovoří s nimi o alternativních a komplementárních metodách léčby, kterou mnohdy užívají, a to může mít za následek sníženou adherenci spojenou s nedostatečnou účinností léčby a zhoršenou kvalitou života. Uvedená skutečnost zdaleka neplatí jen pro onkologii. Nedostatečná adherence k léčbě trápí nejednu lékařskou specializaci. Přes dostupné technologické a farmakologické vymoženosti, jako jsou například fixní kombinace léčiv, o nichž se zmiňujeme v „kardiologických příspěvcích“, nelze zapomínat na osvědčené a finančně nenáročné prostředky, jakými by měl být vybaven každý lékař. Je to schopnost naslouchat, efektivně komunikovat s pacientem o problému, řádně jej edukovat a v neposlední řadě akceptovat jeho preference a přání. Pacient, který má důvěru ve svého lékaře, bude jistě otevřenější aktivní spolupráci s lékařem než ten, kdo tuto důvěru z nějakého důvodu ztratil.

Ohodnoťte tento článek!