Vážené kolegyně, vážení kolegové,

kardiovaskulární onemocnění a jejichkomplikace jsou celosvětovou epidemií a stále nejčastější příčinou úmrtí mužů i žen. V aktuálním čísle jsme se proto zaměřili na problematiku kardiometabolického syndromu, jehož přítomnost zvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod. Základní poznatky o něm s důrazem na preventivní opatření shrnula v úvodním článku profesorkaHana Rosolová. Vedle úpravy životního stylu je jedním z nejúčinnějších opatření v prevenci a léčbě aterotrombotických cévních příhod snížení koncentrací aterogenních lipoproteinů. Podrobněji se tématu věnuje docent Michal Vrablík v článku Novinky v léčbě hyperlipidemií a dyslipidemií. Vyšetření hladin lipidů v krvi, jejich interpretaci a stanovení kardiovaskulárního rizika v klinické praxi je věnován příspěvek MUDr. Barbory Nussbaumerové.
V medicínské části se dále dočtete o ženských sexuálních dysfunkcích, jejich nové klasifikaci a léčbě, v pokračujících trendech v oftalmologii se zaměřujeme na kontaktní čočky. Nechybí aktuality ze světa medicíny a českého zdravotnictví.

Ohodnoťte tento článek!