Včasná diagnostika sepse

U příležitosti Mezinárodního dne sepse připomněla Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN závažnost problematiky. Představila i projekty zaměřené na včasnou diagnostiku.

Sepse patří mezi ústřední témata již od počátku existence

kliniky. Jedná se o komplexní syndrom, který je těžké diagnostikovat i léčit. Vyžaduje mezioborovou spolupráci infektologa, mikrobiologa a klinického farmaceuta. Může postihnout každého, více ohrožení ale bývají lidé s poruchou imunity a po náročnějších operačních výkonech, těžkých úrazových stavech či pacienti s pyelonefritidou či bakteriální pneumonií. Sepse se projevuje řadou symptomů: vysokou horečkou, nízkým krevním tlakem, zrychlením srdeční akce a frekvence dýchání (nad 20 dechů za minutu), únavou, poruchou vědomí, bolestmi zad při infekci močových cest a také nevolností. Onemocnění je natolik život ohrožujícím stavem, že každá minuta, kdy může být zahájena léčba pomocí antibiotik, hraje roli.
Infekční klinika ÚVN představila dva projekty, které mají pomoci ke včasné diagnostice sepse. Grantový projekt Alarminy v rozvoji a diagnostice septických komplikací tkáňového postižení představila lékařka kliniky MUDr. Eva Bartáková. Cílem studie, do níž bylo zařazeno 66 pacientů, bylo najít nové ukazatele sepse. Oproti pacientům s virovou infekcí a zdravým dobrovolníkům jim totiž byly naměřeny zvýšené hodnoty alarminů v krvi. Výsledky studie ukazují, že jejich měření by mohlo být součástí rychlé diagnostiky a také ukazatelem účinnosti antibiotické terapie.

Druhým prezentovaným projektem byl systém Early Warning Score (EWS), který do systému péče o pacienty Infekční kliniky pomohla zavést vrchní sestra ÚVN Mgr. Ivana Koudelková.

Ohodnoťte tento článek!