Vědci z MENDELU vyvinuli test na rychlou diagnostiku ca prostaty

Vědci z Laboratoře metalomiky a nanotechnologií Mendelovy univerzity v Brně čtyři roky zkoumali látku sarkosin. Výsledkem výzkumu je test podobný těhotenskému. Má upozornit muže na nežádoucí změny jejich prostaty a potřebu včasné návštěvy lékaře. Může tak pomoci včas odhalit především agresivní formy rakoviny.

Přítomnost sarkosinu v moči u zhoubných nádorů prostaty objevili vědci z Michiganské univerzity teprve před 5 lety. Vědecký tým prof. Ing. Reného Kizka, Ph. D., prováděl výzkum, jehož cílem bylo prokázat, zda je sarkosin spolehlivým vodítkem k určení především zhoubných nádorů prostaty. Vědci sledovali množství sarkosinu v moči pacientů s různými nádory prostaty a srovnávali je se zdravými jedinci. „Výsledky, které jsme analýzou vzorků moči získali přibližně od 500 pacientů, ukazují, že sarkosin skutečně může sloužit jako diagnosticky velmi efektivní molekula. Velkou výhodou je navíc jeho jednoduchá analýza,“ říká Mgr. Zbyněk Heger z Laboratoře metalomiky a nanotechnologií.

Domácí test

V současné době se diagnostika tohoto nádoru zakládá na stanovení prostatického specifického antigenu v krevním séru. Tento způsob diagnostiky je spolehlivý jen asi na 70–80 %, a často tak dochází k falešně pozitivním či negativním výsledkům. Biopsii se pak zbytečně podrobuje až 30 % pacientů. Výzkum brněnských vědců, který potvrzuje důležitost sarkosinu při účinné diagnóze výskytu především agresivnějších forem nádorů prostaty z moči, je pro pacienty i lékaře velmi významný.
Brněnští vědci plánují zhotovení jednoduchého a levného testu, který mohou muži používat sami z domova. „V současné době hledáme partnera z komerční sféry, který by tester uvedl na trh. Jednali jsme už s několika zahraničními firmami, zatím neúspěšně,“ konstatuje ředitel Centra transferu technologií MENDELU Ing. Robert Plaga, Ph. D.

Význam i v pooperační péči

Vyvinutí jednoduchého testeru pro domácí použití však není jediným cílem brněnských vědců. V Laboratoři metalomiky a nanotechnologií zároveň běží experimentální práce, která zkoumá, nakolik může sarkosin odhadnout pooperační prognózu pacienta. „Jde o pacienty, kterým byla prostata operačně odstraněna. Ukazuje se, že muži, jimž se nádor po zákroku vrátil, měli před operací zvýšenou koncentraci sarkosinu oproti těm, kteří se po odebrání prostaty zcela uzdravili,“ říká Zbyněk Heger. Pokud výzkum prokáže vliv sarkosinu při rozlišení agresivních forem nádorů proti mírnějším typům ještě před operací, bude pro lékaře významným vodítkem pro plánování další pooperační léčby včetně rozhodnutí, zda je pro pacienta následná chemoterapie nutná, či nikoli. Tento jev je předmětem dalšího zkoumání.

(Zdroj: MENDELU)

Pozorování buněk nádorů prostaty pod světelným mikroskopem
Částice pro izolaci sarkosinu z moči

Ohodnoťte tento článek!