Vedou komplikace při porodu k poruchám mozku novorozence?

V listopadu 2013 vyšly dvě protikladné studie zabývající se otázkou, zda je lidský omyl v průběhu porodu příčinou mozkové poruchy u novorozence.

Norská studie

Norská studie, založená na analýze 315 žádostí o kompenzaci kvůli údajnému pochybení během porodu, došla k závěru, že nejčastější příčinou poruchy mozku u novorozence je nedostatek kyslíku během porodu. Kompenzace byla udělena ve 161 případech, které zahrnovaly úmrtí dítěte v 54 případech a mozkovou poruchu u 96 dětí. Studie z Austrálie však teorii porodní asfyxie zamítla na základě zjištění, že počet takto postižených dětí zůstává stejný, i když šlo o porod císařským řezem.
V norské studii byla polovina případů porodní asfyxie způsobena nedostatečným monitorováním plodu a ve 14 % klinickou neschopností. V 11 % případů byla zanedbána pravidla porodu, v 10 % nebylo požádáno o pomoc zkušeného lékaře a ve 4 % šlo o omyl v podání léčebné látky. Výsledky této studie byly publikovány v Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica. „I když k poškození mozku nebo úmrtí plodu během porodu dochází zřídka, následky jsou devastující. Školení porodních asistentek a lékařů a audit vysoké kvality by mohly pomoci snížit počet žádostí o kompenzaci po asfyxii během porodu.“ prohlásil jeden z autorů.

Australská studie

Výzkum v australském Adelaide se mezitím zaměřil na spojení mezi mozkovou obrnou novorozence a císařským řezem. Závěr studie vysvětluje, proč incidence mozkové obrny neklesla po enormním zvýšení počtu porodů císařským řezem. Podle jejích výsledků otištěných v Obstetrics & Gynecology ani plánovaná, ani akutní a nevyhnutelná sectio caesarea neovlivnily riziko mozkové obrny. Jejich analýza zahrnovala 1,7 milionu zdravých dětí a 3800 s mozkovou obrnou.

„Víc než celé století se bez spolehlivých důkazů předpokládalo, že většina případů mozkové obrny je způsobena nedostatkem kyslíku nebo porodním traumatem. Přitom je však zjevné, že za posledních 40 let došlo v Austrálii a mnoha jiných zemích k více než šestinásobnému zvýšení podílu porodů císařským řezem (z 5 na 33 %), ale incidence mozkové obrny zůstává stejná (2– 2,5 na 1000 porodů). Budeme se muset soustředit na hledání antenatálních příčin mozkové obrny a jejich prevenci. Možná půjde o genetickou vulnerabilitu a vliv prostředí, například infekci,“ uvedl jeden z autorů studie Alastair MacLennan z Adelaidské univerzity.

Ohodnoťte tento článek!