Většina nemocnic platy navýšila

Část nemocnic navýšila příjmy zaměstnancům už v lednu, často formou mimořádných odměn. Další čekají na jednání se zdravotními pojišťovnami. Ředitelé ale upozorňují na zatím nejistý příjem nemocnic od zdravotních pojišťoven a sahají po finančních rezervách.

Jihomoravský kraj potvrdil v tiskové zprávě navýšení platů ve všech svých osmi nemocnicích již od ledna, stejně tak i u zdravotnické záchranné služby. Navýšení se týká přibližně 5600 zaměstnanců. Polepší si i pracovníci nemocnic provozovaných městem Brno. O 5 % byl od 1. ledna navýšen platový tarif i zaměstnancům FN Brno. „Náklady spojené s tímto navýšením FN Brno vyčíslila na 100 milionů korun, jež budou kryty úhradovou vyhláškou MZ pro rok 2015,“ uvedla pro naši redakci mluvčí nemocnice Anna Mrázová. Platy vzrostly od ledna i v nemocnicích Zlínského kraje. V Kroměřížské nemocnici zatím kompenzují vyšší platy formou výkonnostních prémií. Podobně postupuje i Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Za leden zde zaměstnanci obdrží mimořádné odměny. „Pokud se týká dalšího období, čekáme, jak se k úhradové vyhlášce postaví zdravotní pojišťovny,“ uvedla mluvčí nemocnice Karla Havlíková.

(pokračování na straně 2) Většina nemocnic platy navýšila
(pokračování ze str. 1)

V Ústeckém kraji zvyšují platy částečně

Krajská zdravotní schválila ve svých nemocnicích 5% růst mezd. V roudnické nemocnici vedení rozhodlo o navýšení platů o 6 %. V Žatci vzrostly platy o 3 %. Stejně tak v Kadani. Jak uvedl ředitel Nemocnice Kadaň, s. r. o., Josef Mašek, další navýšení o 2 % by mohlo přijít po vyúčtování roku 2014. „Struktura mezd a jejich výše je zde zcela odlišná od tabulkových platů. Zavedení tabulek by u většiny zaměstnanců nemocnice vedlo ke snížení platů, zejména u lékařů,“ upozornil ředitel Mašek. Úhrady pojišťoven v roce 2015 budou přitom přímo závislé na vyúčtování záloh za rok 2014. „Naše předběžné výpočty úhrad zatím naprosto jednoznačně nezajišťují finanční prostředky na předpokládané pětiprocentní navýšení mezd. Zvýšení mezd proto půjde z rezervy nemocnice vytvořené v minulých obdobích,“ doplnil.

Jihočeské nemocnice navyšují od února

Nemocnice Jihočeského kraje zvednou platy svým zaměstnancům od února a března, a to o 5 %. Stejně by měla postupovat i města a soukromá zařízení. Od února byly mzdy navýšeny v Nemocnici České Budějovice. Jak informoval předseda představenstva Břetislav Shon, navýšení se týká všech zaměstnanců. „V reálu dojde k navýšení celkové mzdy díky zvýšené hodinové sazbě o 7 procent. Tuto položku dělají především služby lékařů a sester, dovolené a tak dále, které se vypočítávají z průměrné hodinové mzdy. V lednu navýšení nebylo vyplaceno, neboť nemocnice čekala, jaké zálohy budou pojišťovny vyplácet a zda skutečně dojde v průměru k navýšení příjmu od pojišťoven o 3 procenta,“ doplnil s tím, že to nemocnice kompenzovala navýšením třináctých platů.
V nemocnici v Prachaticích chystají dohodu s odbory o navýšení platů od března. „Zatím však není jisté, zda bude plošně všem přidáno stejné procento, nebo budou valorizovány mzdy o nějakou určitou částku dle kategorií v mzdové směrnici s tím, že v průměru půjde o 5 procent,“ uvedl pro naši redakci předseda představenstva nemocnice Michal Čarvaš. Upozorňuje také na to, že ne všechny zdravotní pojišťovny zatím zvýšily zálohy o dohodnutá 3 %. Podle návrhu vedení by se navýšení mezd mělo týkat všech zaměstnanců prachatické nemocnice včetně provozních pracovníků. Peníze za první měsíce letošního roku budou dle slov Michala Čarvaše vyplaceny jako kvartální prémie.

AGEL stále jedná

Společnost AGEL, která provozuje nemocnice a polikliniky v České republice i na Slovensku, se zatím nedomluvila se Sdružením odborových organizací skupiny AGEL (SOOSA) na mzdovém navýšení. „V platnosti tedy zůstává mzdové navýšení sjednané pro minulý rok. Vzájemnou dohodu v této oblasti komplikuje zveřejněná úhradová vyhláška platná pro rok 2015, která nenaplnila očekávání původně deklarovaného nárůstu úhrad od zdravotních pojišťoven oproti roku 2014,“ uvedla ve svém vyjádření pro ZaM PR manažerka společnosti Radka Miloševská. Podle jejích slov chce společnost nadále usilovat o to, aby mzdy byly navýšeny o více než 1 %. Jednoprocentní navýšení je přitom údajně v současném znění kolektivní smlouvy. Radka Miloševská dodává, že vše je nyní v jednání.

Odbory jednají o navýšení

Zdravotnické odbory řeší platy zaměstnanců se zástupci krajů. Problematické jsou zejména léčebny dlouhodobě nemocných a celý segment následné péče, kde úhradová vyhláška nedává podle zaměstnavatelů dostatek finančních prostředků, jak uvedla předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková. „Čekáme na výplatní pásky našich členů a zaměstnanců, ze kterých bude jasné, zda mají platy a mzdy zvýšené o 5 procent. Kde k tomu nedojde, budeme chtít situaci prošetřit a budeme požadovat, aby pracovní skupina ministerstva zdravotnictví, odborů a zaměstnavatelů zjistila, proč platy nejsou zvýšeny,“ deklarovala předsedkyně Žitníková.
Pokud analýzy prokážou, že úhradová vyhláška neumožňuje nemocnicím zvýšení platů, budou odbory požadovat sjednání nápravy. „Budeme chtít, aby byla provedena úprava buď úhradové vyhlášky, nebo byly zařízením, která na zvýšení platů nemají, poskytnuty mimořádné dotace,“ dodala.

Ohodnoťte tento článek!