VFN chce lepší podmínky pro duševně nemocné

Psychiatrická rehabilitace má kromě humánního aspektu i velký ekonomický význam tím, že zkracuje dobu hospitalizace, redukuje pracovní neschopnost a zabraňuje invalidizaci duševně nemocných. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze v této souvislosti realizuje od ledna 2015 projekt „Komplexní a integrační rehabilitační centrum VFN pro osoby s duševní poruchou“.

Projekt s rozpočtem 10 057 304 Kč je z 80 % podpořen grantem z Norska v rámci programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, 20 % rozpočtu spolufinancuje nemocnice z vlastních zdrojů. Cílem projektu je zlepšení současného stavu v oblasti poskytování psychiatrické péče. Uvedených cílů má být dosaženo prostřednictvím: • úprav a vybavení stávajících prostor rehabilitace, • vybudování terapeutické zahrady, • zřízení bezpečného bezbariérového přístupu, • rekonstrukce přístupové cesty k terapeutické zahradě, • integračních aktivit probíhajících v chráněné dílně a v integračním centru, • přizpůsobení a vybavení venkovních prostor pro psychoedukaci a integraci duševně nemocných, • vzdělávání odborného personálu. „Realizací projektu dosáhneme implementace nového systému ucelené rehabilitace duševně nemocných pacientů. Propojením stávajících rehabilitačních součástí kliniky s nově vytvořenými vzniká komplexní centrum zajišťující rehabilitaci duševně nemocných na všech úrovních péče,“ uvádí přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Výročí největší Psychiatrické kliniky

Psychiatrická klinika 1. LF UK letos oslavuje 170. výročí svého provozu. V současnosti je největším zařízením svého druhu v ČR. Ročně je zde hospitalizováno 1500 pacientů a dalších 11 000 se léčí ambulantně. Klinika má několik unikátních pracovišť. Je to zejména Centrum pro léčbu poruch příjmu potravy, dále Denní stacionář pro děti a dorost a zcela nové rozsáhlé rehabilitační centrum. Jedinečné jsou rovněž nabízené metody biologické léčby, zejména magnetická stimulace mozku využívaná pro léčbu depresí či tinnitu.

(Zdroj: VFN)

Ohodnoťte tento článek!