Vídeň redukuje lékařská místa

Rektorát vídeňské univerzity uzavřel pod dohledem magistrátu novou smlouvu týkající se lékařské fakulty a s ní spojené všeobecné nemocnice.

Podle smlouvy dochází od letošního ledna v rámci úsporných opatření k redukci části lékařských pracovních míst, včetně pozastavení přijímání nových lékařů. Vedení fakulty a nemocnice se na webu zmiňuje mimo jiné o snížení počtu úvazků u noční pohotovostní služby s tím, že toto opatření souvisí jednak s limitovaným rozpočtem, jednak s novou úpravou práce přesčas podle evropských předpisů. Úsporná opatření se údajně nijak nedotknou pacientů, protože se některé činnosti převedou z nočních hodin do běžného denního provozu.

Prezident vídeňské lékařské komory Thomas Szekeres ovšem tuto argumentaci označil za falešnou a vyjádřil zaměstnancům všeobecné nemocnice solidaritu. Podle něho opatření, kdy se „škrtá“ jedenáct pracovníků pohotovostní služby a je ohroženo dalších 22 pracovních míst, dopadnou na pacienty negativně. Například v noci budou dle Thomase Szekerese v nemocnici chybět odborníci na léčbu silných bolestí a pacienti budou muset počkat až do rána dalšího dne.

Vedení fakulty a nemocnice však trvá na tom, že zdravotní péče se zvládne kvalitně i po nových opatřeních a že je nezbytné nově řešit počet pracovních hodin lékařů během týdne.

Ohodnoťte tento článek!