Vitamin E v progresi Alzheimerovy choroby

Studie otištěná v časopisu Americké lékařské asociace JAMA ukázala, že u lidí se středně těžkou formou Alzheimerovy choroby může každodenní užívání vitaminu E zpomalit pokles funkčního stavu.

Tým pod vedením dr. Maurice Dyskena z minneapoliského systému zdravotní péče pro vojenské veterány (Minneapolis VA Health Care System) analyzoval údaje o 613 pacientech s mírnou až středně těžkou formou Alzheimerovy choroby. Účastníci byli náhodně rozděleni do 4 skupin. První z nich bylo denně podáváno 2000 MJ vitaminu E, druhé skupině 20 mg memantinu, třetí pak kombinace vitaminu E a memantinu a poslední skupina dostávala placebo.

Bezpečnost vysokých dávek

Data od 561 účastníků, kteří studii dokončili, ukázala, že v průběhu téměř 2,5 roku se ve skupině užívající vitamin E projevilo zpomalení funkčního poklesu, které bylo ekvivalentní klinicky významnému zpomalení progrese o 6,2 měsíce v porovnání se skupinou užívající placebo. U skupiny užívající pouze memantin a skupiny užívající kombinaci vitaminu E a memantinu nebylo pozorováno žádné přínosné působení. Navíc se vitamin E v rámci studie ukázal jako bezpečný. Výrazný nárůst závažných nežádoucích příhod infekce nebo infestace byl naproti tomu pozorován u skupiny užívající memantin (31 příhod u 23 účastníků) a skupiny užívající kombinaci (44 příhod u 31 účastníků) v porovnání se skupinou užívající placebo.

„Na rozdíl od závěrů vyvozených z metaanalýzy vitaminu E z roku 2005, které svědčily o tom, že vitamin E užívaný ve vysokých dávkách (alespoň 400 MJ denně) může zvyšovat riziko celkové mortality, jsme v naší studii žádné významné zvýšení úmrtnosti ve spojitosti s vitaminem E nezjistili,“ uvedli autoři výzkumu. „Ve skupině užívající alfa-tokoferol činila roční úmrtnost 7,3 %, zatímco ve skupině užívající placebo 9,4 %,“ doplňují. Upozorňují však, že by pacienti nikdy neměli užívat doplňky stravy v tak vysokých dávkách bez konzultace s lékařem.

Ohodnoťte tento článek!