Vláda podpořila investice do zdravotnických zařízení

Vládní kabinet koncem srpna schválil „Záměr ministerstva zdravotnictví v oblasti strategických investic do roku 2020“, který definuje strategické investice pro přímo řízené organizace, hlavně fakultní nemocnice a další specializovaná zdravotnická pracoviště.

„Podstatné investice v mnoha případech zabrání tomu, aby nám areály nemocnic začaly doslova padat na hlavu. Jinde prostředky pomohou ke zkvalitnění péče i prostředí pro pacienty tak, aby specializovaná pracoviště nabízenými službami odpovídala 21. století,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Schválené plány investic na léta 2016–2020 se týkají 7 nemocnic, které poskytují významný podíl objemu zdravotní péče v daném segmentu. Celkový finanční objem navrhovaných strategických investic je ve výši 10,030 mld. Kč.
„Úloha přímo řízených nemocnic v našem zdravotnickém systému je zcela nezastupitelná a tato zdravotnická zařízení jsou základem páteřní sítě nemocnic v České republice,“ doplnil ministr Němeček. Jak připomněl, v případě přímo řízených organizací není možné nápravu v této oblasti financovat ze strukturálních fondů EU. Úhrady za zdravotní služby poskytované z veřejného zdravotního pojištění jsou navíc nastaveny jen na financování provozních výdajů a pouze zčásti výdajů investičních. Proto je nutné obnovu zdravotní infrastruktury financovat z dalších zdrojů. Ministerstvo zdravotnictví v období let 2016–2020 vyhodnotilo jako nezbytnou realizaci 7 strategických investic, a to v závislosti na finančních možnostech státního rozpočtu v jednotlivých letech, míře spoluúčasti vlastních zdrojů žadatele a stavu připravenosti akce: • Fakultní nemocnice Brno – výstavba gynekologicko-porodnické kliniky, • Fakultní nemocnice Olomouc – rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Františka Josefa, • Fakultní nemocnice Plzeň – pavilon chirurgických oborů, • Thomayerova nemocnice Praha – centrální urgentní příjem, • IKEM Praha – výstavba budov G1 a G2, • Všeobecná fakultní nemocnice Praha – záměr – výstavba nového sdruženého objektu, • Fakultní nemocnice Hradec Králové – modernizace chirurgických oborů – rekonstrukce Bedrnova pavilonu.

Ohodnoťte tento článek!