Vsetínská nemocnice končí spolupráci se soukromým očním centrem

Vsetínská nemocnice dala výpověď z nájmu soukromému očnímu centru ZIRIS, končí tak společný projekt nemocnice a soukromého zařízení – Valašské oční centrum Vsetín. Výpověď dostal i primář, který v nemocnici vedl oční oddělení a zároveň společnému projektu šéfoval.

Primář očního oddělení Vsetínské nemocnice a šéf Valašského očního centra Michal Ziegler dostal od předsedkyně představenstva Nemocnice Vsetín Věry Prouskové na konci června výpověď z pracovního poměru v nemocnici. „Tento krok hodnotím jako jednoznačný nevděk za své snažení, které prokazatelně vedlo ke zvýšení kvality poskytované péče v oblasti oftalmologie v celém regionu. Dále to vnímám jako nekalý postup konkurence z blízkého Zlína, která se pravděpodobně zalekla našich úspěchů,“ uvedl primář Ziegler a dodal, že výsledky práce Valašského očního centra jsou samozřejmě doložitelné a zcela jasně ukazují na stále se zvyšující objem operativy i činností v centru, včetně vzrůstajícího věhlasu očního oddělení ve Vsetíně. „Nepopiratelná je i celková spokojenost obyvatel s námi poskytovanými službami,“ doplnil Michal Ziegler, kterého od začátku července v nemocnici nahradil Ján Čúvala.
Důvodem ukončení spolupráce je dle vyjádření mluvčí nemocnice záměr společnosti ZIRIS přestěhovat centrum mimo nemocnici. „Požádali jsme o stanovisko přímo jednatele společnosti ZIRIS Oční centrum, s. r. o., pana Jana Zlámalíka. Ten potvrdil, že se připravuje převzít veškerou péči o pacienty v oboru očního lékařství a přenést celé oddělení nejen mimo prostory nemocnice, ale také mimo její působnost. Což by znamenalo zrušení očního oddělení ve Vsetínské nemocnici,“ uvedla mluvčí nemocnice Lenka Plačková.

Zmařená investice

Dosavadní partnerství krajského zdravotnictví a soukromé sféry mezi Vsetínskou nemocnicí a ZIRIS v projektu Valašské oční centrum Vsetín začalo tím, že soukromý investor vybavil oční oddělení moderní technikou včetně laserového operačního přístroje pro operace odstraňující dioptrie. Výkony hrazené ze zdravotního pojištění tak byly hrazeny nemocnici, nadstandardní výkony pak spadaly ZIRIS. Jednatel společnosti ZIRIS Jan Zlámalík považuje vypovězení za nešťastné. „Domnívám se, že je i v rozporu s podnájemní smlouvou a smlouvou o spolupráci při zřízení Valašského očního centra. Navíc podáním výpovědi primáři Michalu Zieglerovi, který je prokuristou očního centra ZIRIS a hlavním operatérem, jakož i koordinátorem celého projektu, dochází ke zmaření významné soukromé investice do tohoto projektu,“ dodal Jan Zlámalík s tím, že zvažuje také možnost odvolání darů, které byly dříve nemocnici poskytnuty, a to v řádu několika stovek tisíc korun. Zlínský kraj jako provozovatel nemocnice stojí dle vyjádření náměstka hejtmana Lubomíra Nečase (SPO) na straně nemocnice. „Pokud se týká současného fungování očního oddělení ve Vsetínské nemocnici, pak je garantováno, že jsme a budeme i nadále schopni poskytovat všechny výkony v potřebné paletě a také kvalitě. Pacien ti se nemusejí obávat, že by plánované výkony nebyly provedeny,“ uvedla mluvčí Plačková.

Ohodnoťte tento článek!