Vsetínská nemocnice snížila náklady a vykazuje zisk

Nemocnice Vsetín, a. s., je podle průzkumu organizace HealthCare Institute (HCI) Nejlepší nemocnicí Zlínského kraje roku 2014, a to jak v kategorii spokojenosti ambulantních, tak i hospitalizovaných pacientů. Obhájila tak prvenství z loňského roku.

„K 30. září vykazovala nemocnice zisk 8,871 milionu Kč. Není to jediné pozitivní číslo. Celkové náklady se meziročně snížily o 1,532 milionu korun, výnosy vzrostly o 29,33 milionu Kč. Závazky vůči dodavatelům se snížily o 34,9 milionu Kč. Oproti roku 2013 je počet hospitalizovaných pacientů vyšší o 315, obložnost se zvýšila na 78 procent, bylo provedeno o 144 operací více,“ uvedla předsedkyně představenstva Nemocnice Vsetín Věra Prousková.
Zásadní je přitom podle jejích slov naplněnost zařízení, od které se odvíjí její výkonnost a výše tržeb od zdravotních pojišťoven. „Jedná se tedy především o větší objem péče, kterou naši zdravotníci poskytli. Za tyto výsledky patří – nejen zdravotníkům, ale všem zaměstnancům – obrovský dík,“ dodala předsedkyně představenstva.

Úspěšný recertifikační audit

Před několika dny vsetínská nemocnice dosáhla dalšího výborného výsledku: úspěšně zvládla náročný, v pořadí již třetí recertifikační audit podle mezinárodní normy ISO 9001:2008. Předmětem certifikace bylo poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče, služeb centrální sterilizace a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče. „Zvýšená pozornost byla věnována právě postupům systému kvality na centrální sterilizaci, kde byla konstatována jediná odchylka během celého auditu. V závěrečném hodnocení bylo vysloveno několik doporučení, která jsou pro nemocnici cennými podněty v rámci kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí pro pacienty,“ uvedl manažer kvality vsetínské nemocnice Ing. Libor Czeffer. Auditoři MUDr. Michal Krutský a Ing. Zdeněk Vitouš ocenili neustále se zvyšující úroveň systému managementu kvality v nemocnici, velké množství rea lizovaných projektů pro pacienty, veřejnost i zaměstnance, propracovaný a funkční systém interní komunikace, připravenost zaměstnanců i celkovou atmosféru během auditu.
Vsetínská nemocnice letos také dokončila projekt zateplení budov polikliniky, finišuje rovněž rekonstrukce tepelného hospodářství, kde je investorem Zlínský kraj. Vznikají i nové prostory pro lékárnu u vstupu do hlavního areálu.

Ohodnoťte tento článek!