Vstupní prohlídky zdravotnických pracovníků

Je vstupní zdravotní prohlídka a vyhodnocení zdravotní způsobilosti k výkonu povolání nezbytnou součástí přijímacího procesu lékaře na zdravotnické pracoviště? Když chceme zaměstnat nového lékaře, musí absolvovat vstupní zdravotní prohlídku, a u koho? Platí povinnost projít vstupní zdravotní prohlídkou i pro nelékařské zdravotnické pracovníky?

Zaměstnavatel obecně nemá povinnost zajistit, aby se uchazeč o zaměstnání před uzavřením pracovní smlouvy podrobil vstupní lékařské prohlídce. Tuto povinnost má zaměstnavatel pouze ve zvláštních případech, kdy tak stanoví právní předpis. Tímto zvláštním právním předpisem je mimo jiných také směrnice Ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Touto směrnicí byla povinnost vstupní lékařské prohlídky stanovena také uchazečům o zaměstnání, kteří by měli nastoupit k zaměstnavatelům, u nichž je zřízeno zdravotnické zařízení.
Jiný právní předpis, zákon o specifických zdravotních službách, blíže upravuje podmínky provádění vstupních lékařských prohlídek. Vstupní lékařská prohlídka je nezbytnou součástí přijímacího procesu lékaře na zdravotnické pracoviště. U vstupních lékařských prohlídek se neuplatní zásada svobodné volby lékaře, neboť podle zákona je tuto vstupní lékařskou prohlídku uchazeč povinen absolvovat u poskytovatele pracovnělékařských služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pracovní lékařství. Povinná vstupní lékařská prohlídka platí i pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Pro úplnost uvádím, že vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah.

O autorovi| na dotazy odpovídá JUDr. Pavel Zajíc

Ohodnoťte tento článek!