Vyhlášen XI. ročník literární soutěže Kouzelný klíč

Soutěž a zároveň arteterapeutický projekt Kouzelný klíč je určen pro pacienty a zaměstnance psychiatrických léčeben, ambulancí a ostatních psychiatrických zařízení v celé České a Slovenské republice.

Smyslem a cílem projektu Kouzelný klíč je možnost vyjádřit své pocity a emoce prostřednictvím literární tvorby a pomoci tak nejen sobě, ale i širší veřejnosti pochopit či alespoň nahlédnout do světa duševních onemocnění. Vyhodnocení příspěvků soutěže vždy provádí nezávislá odborná porota, v níž jsou zastoupeni spisovatelé, básníci, literární kritici, kulturní publicisté. Všechny soutěžní příspěvky jsou pravidelně otištěny ve sborníku, který je zaslán každému z účastníků soutěže. Slavnostní vyhodnocení soutěže Kouzelný klíč probíhá každý rok v jedné z psychiatrických léčeben v České nebo Slovenské republice.
Bližší informace o pravidlech, soutěžních kategoriích a uzávěrce příjmu prací vám poskytne paní Dagmar Žaludová. Napsat jí můžete na adresu: dagmar.zaludova@bohnice.
cz.

Ohodnoťte tento článek!