Vyhláška č. 54/2008 Sb.

Není mi úplně jasné znění § 5 vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, kde se v odst. 2 píše: „Je-li léčivý přípravek předepisován na účet veřejného zdravotního pojištění, lze na jeden recept předepsat více než jedno balení jednoho druhu léčivého přípravku pro zajištění léčby pacienta do jeho další kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře, nejdéle však na dobu tří měsíců a zpravidla do počtu tří balení, není-li dále stanoveno jinak.“ Jestliže pozvu svého pacienta na kontrolu po čtyřech měsících a chci mu pro kontinuální zajištění léčby předepsat dvě balení léku po 90 tbl., hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, který má pacient užívat v dávkování 1×1 tbl., tak to mohu udělat, nebo nemohu? Podle formulace „zpravidla do počtu tří balení“ by to bylo v pořádku, ale podle „nejdéle na dobu tří měsíců“ nikoli… Proč bych měl kvůli předpisu léků zvát pacienta na kontrolu v kratších intervalech, než je z léčebného hlediska nutné?

Odpovídá JUDr. Lenka Lamková, Ph. D.:

Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů, stanoví Vámi uvedené omezení týkající se předepisovaní léčivých přípravků, jež jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Z tohoto ustanovení vyplývá, že na jeden recept lze předepsat více než jedno balení jednoho druhu léčivého přípravku pro zajištění léčby pacienta do jeho další kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře, nejdéle však na dobu tří měsíců a zpravidla do počtu tří balení. Zde je přímo uvedeno, že na jeden recept lze předepsat přípravky nejdéle na 3 měsíce a zpravidla do počtu 3 balení (vyhláška používá slovo „zpravidla“, a tudíž tato 3 balení nepředstavují limitující množství – faktorem limitace je však „zásoba“ přípravků na maximálně 3 měsíce).

Citované ustanovení dodává „neníli dále stanoveno jinak“. Tím se myslí možnost předepsat léčivé přípravky na tzv. opakovaný výdej, který je zakotven v ustanovení § 6 odst. 4 citované vyhlášky, kdy předepisující lékař na receptu uvede pokyn k opakovanému výdeji, a to zpravidla slovem repetatur. Je třeba dodat, že každý jednotlivý výdej nesmí překročit omezení stanovené výše uvedeným v § 5 odst. 2 vyhlášky (tzn. maximální množství přípravků na 3 měsíce léčby). Tento opakující recept však nelze použít na léčivé přípravky, které obsahují návykové látky.

Ohodnoťte tento článek!