Výměna ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ministr zdravotnictví odvolal 4. března 2015 z funkce ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) Marka Zemana, který nemocnici vedl posledních 8 let. Prozatímním vedením byl pověřen Jan Šturma z Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV (KAR).

„Vzhledem ke zhoršení ekonomické situace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady jsem rozhodl o odvolání ředitele Marka Zemana k 4. březnu 2015,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Jak jeho úřad uvedl, zhoršení ekonomické situace FNKV se projevilo již ve výsledcích za rok 2014, kdy se výrazně zhoršila likvidita. Stav pokračoval zápornými hospodářskými výsledky i v prvních měsících letošního roku.
„Stávající ředitel nemocnice konstatoval, že se ekonomická situace jím vedené přímo řízené organizace bude zhoršovat i nadále. Proto jsem se rozhodl věc urychleně řešit. V krátké době bude vypsáno řádné výběrové řízení na nového ředitele. Jednou ze zcela základních podmínek bude koncept ekonomické stabilizace nemocnice,“ doplnil ministr zdravotnictví.
Prozatímní ředitel Jan Šturma zastával v letech 1990-1995 funkci přednosty KAR, kde poté působil jako primář (do roku 2012). V letech 2000-2006 byl náměstkem ředitelky FNKV pro léčebně preventivní péči chirurgických oborů. Jeho jméno je spojováno s problematikou anestezie u rozsáhlých popálenin. Byl dlouholetým prvním místopředsedou výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a několik let zastupoval Českou republiku v Evropské anesteziologické společnosti. „Mým hlavním úkolem bude vynaložit maximální úsilí při vytváření příznivého prostředí, ve kterém se budou implementovat opatření vedoucí k ekonomické stabilizaci nemocnice,“ uvedl ke svému dosazení do funkce Jan Šturma.

Marek Zeman

Ohodnoťte tento článek!