Výroční konference ČUS

V Brně proběhla 22.–24. října jubilejní 60. výroční konference České urologické společnosti (ČUS) ČLS JEP. Akce měla letos rekordní účast 480 lékařů, 220 sester. Informace o konferenci nám poskytl as. MUDr. Aleš Petřík, Ph. D., z urologického oddělení Nemocnice České Budějovice.

Výroční konference ČUS se nezaměřuje na vybraná urologická témata, ale pokrývá celé spektrum urologické problematiky. Za účelem vzdělávání odborníků jsou její tradiční součástí Edukační kurzy české akademie urologie, které probíhají první kongresový den. Letos byla na programu tato 4 témata: neoperační léčba urologických onemocnění, karcinom prostaty – biopsie a histopatologické vyšetření, urolitiáza se zaměřením na terapii litiázy dolního kalichu ledviny a operační léčba urologických nádorů. Účastníci byli také seznámeni s prvními výstupy z registru CyRUS – klinického registru provedených cystektomií pro invazivní nádory močového měchýře.

Endoskopie u urolitiázy

Problém urolitiázy se týká každého desátého člověka. V historii terapie urolitiázy došlo v posledních desetiletích k převratným změnám. Ještě v 80. letech minulého století byla takřka jedinou terapeutickou možností otevřená operace na ledvině, eventuálně endoskopický výkon, který byl ale vyhrazen jen malému procentu pacientů. „Významným pokrokem v léčbě bylo zavedení extrakorporální litotrypse a moderních endoskopických metod, jako je ureteroskopie nebo perkutánní nefrolitolapaxe. S pomocí současných zdokonalených endoskopů se dnes lékař dostane do jakéhokoli místa v dutém systému ledvin a pomocí laserového přístroje může konkrementy rozdrtit. Otevřená operativa z důvodu terapie litiázy je tak již minulostí,“ vysvětlil MUDr. Petřík. Konferenční workshop se věnoval především kontroverzím v léčbě urolitiázy dolního kalichu ledviny. „Diskutovali jsme o přehledu užívaných metod a výběru vhodné metody pro jednotlivé pacienty a jednotlivé konkrementy,“ doplnil urolog.

Vyléčitelné nádory varlat

Ve spolupráci s Evropskou urologickou asociací proběhl v průběhu konference tradiční kurz Evropské školy urologie, který se letos zaměřil na léčbu nádorů varlat. „U zhoubných nádorů varlat, stejně jako u ostatních nádorů, je zásadní časná diagnostika. Každé nebolestivé zduření na varlatech by mělo vést pacienta k návštěvě urologa. Výsledky léčby při včasném záchytu jsou velmi dobré a vedou k vyléčení 96–99 procent pacientů. Základem léčby je radikální orchiektomie a následná chemonebo

radioterapie, eventuálně doplněná o lymfadenektomii. Před zahájením léčby se provádí kryoprezervace spermatu, avšak při odstranění jednoho varlete bývá obvykle zachována plodnost a nedochází ani k poruchám erekce,“ uvedl MUDr. Petřík.

Přenos cystoskopie

Součástí konference byly i přímé přenosy z operačních sálů, které prezentovaly terapii nádorů močového měchýře s využitím endoskopického řešení a moderních zobrazovacích metod, jako je fotodynamika či narrow brand imaging. Operace probíhaly na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol pod vedením přednosty kliniky prof. MUDr. Marka Babjuka, CSc. Základní vyšetřovací metodou při podezření na nádor močového měchýře je cystoskopie. Ta se v současnosti provádí tzv. flexibilním (tj. ohebným) přístrojem bez nutnosti hospitalizace. Nejčastější indikací cystoskopie je nález krve v moči. Nádory močového měchýře jsou prakticky vždy rakovinného charakteru. Základem léčby u povrchových nádorů je endoskopická transuretrální resekce (TUR), u infiltrujících nádorů pak radikální cystektomie. V souvislosti s prevencí nádorů močového měchýře se zdůrazňuje nekuřáctví, neboť kouření představuje vysoce rizikový faktor vzniku karcinomu.

Pestrost přednášek

Na kongresu zazněly i příspěvky zahraničních hostů – prof. Shariata z Vídně (Rakousko) na téma uroteliální karcionom horních cest močových, dále přednáška prof. Švihry z Martina (Slovensko) o neuromodulaci v urologii a sdělení prof. Chlosta z Krakova (Polsko), týkající se minimálních laparoskopických výkonů na ledvinách.
Každoročně vystoupí s vybraným tématem také mladí čeští a slovenští urologové. Letos to byli dr. Tešla z Košic, který referoval o tématu molekulárních markerů renálního karcinomu, a dr. Čechová z Prahy, která se zaměřila na fertilitu u mužů s poraněním míchy. Pravidelnou součástí kongresu je sesterský blok. Letos se z větší části zaměřil na práci perioperační sestry. „Jsme rádi, že na naší konferenci vystupují se svými příspěvky i sestry. Jejich práci oceňujeme, neboť bez nich bychom pacienty léčit nemohli. Asistence sester na operačních sálech je zcela zásadní. A vzhledem k rychlému rozvoji moderních technologií je nezbytné, aby sestra držela krok s novými trendy a průběžně se vzdělávala v oboru,“ připomenul Aleš Petřík. Simulátory a e-learning Lékaři měli v letošním roce poprvé možnost vyzkoušet si práci na simulátorech. K dispozici byly čtyři laparoskopické simulátory a robotický systém Da Vinci. Základní laparoskopické dovednosti si na kongresu osvojilo asi 60 urologů.
Nedílnou součástí kongresů jsou elektronické postery. V posterové sekci bylo letos prezentováno 144 sdělení. Účastníci kongresu si mohli prohlédnout tyto postery již dva týdny před zahájením kongresu. Nová média a komunikační technologie usnadňují odborníkům vzdělávání za pomoci internetu a smartphonů. „Chtěl bych v této souvislosti upozornit na webové stránky České urologické společnosti, jejichž prostřednictvím se mohou lékaři průběžně vzdělávat pomocí e-learningu. Tyto stránky nabízí kromě informací pro lékaře také kvalitní informace pro pacienty,“ uzavřel MUDr. Petřík. Více informací naleznete na: www.cus.cz.

Účastníci si mohli vyzkoušet práci na simulátoru.

Ohodnoťte tento článek!