Výroční sjezd České kardiologické společnosti se blíží

Již XXIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti (ČSK) se bude ve dnech 15.–18. května 2016 tradičně konat v Brně.

Zástupci ČKS v čele s předsedou České kardiologické společnosti prof. MUDr. Milošem Táborským, CSc, FESC, MBA, slibují sjezd naplněný jako každoročně spoustou užitečných a praktických informací a také příjemnými společenskými zážitky.
Výroční sjezd ČKS 2016 bude mít mírně inovovanou strukturu. „Budeme usilovat o kompaktní program naplněný maximem přehledných vzdělávacích sdělení a praktických informací. Program zahájíme tradičně nedělním odpolednem. Proti minulým ročníkům však bude i neděle bohatší o přehledná sdělení, na která navážeme již tradičními přímými přenosy z vybraných pracovišť,“ uvedli organizátoři sjezdu.
Na přípravě odborného programu se budou podílet všechny pracovní skupiny a nově vzniklé asociace ČKS, které spolu s pozvanými spřátelenými odbornými lékařskými společnostmi připraví programové bloky nejrůznějších formátů s vybranými postgraduálními přednáškami našich předních odborníků v kardiologii. Tyto předem připravené programové bloky by měly pokrývat celou šíři moderní kardiologie i přidružených onemocnění a jsou základem vysoké odborné úrovně postgraduálního vzdělávání, které výroční sjezd všem účastníkům nabízí.
V bloku „To nejlepší z české kardiologie“ bude sjezd pokračovat ve veřejné prezentaci prací českých kardiologů, které byly publikovány v prestižních mezinárodních časopisech. Tradiční soutěž mladých kardiologů bude mít tentokrát nový formát a významné místo v programu sjezdu.
Více informací naleznete na inovovaném portálu ČKS: www.kardio-cz.cz.

Ohodnoťte tento článek!