Výroční sjezd České kardiologické společnosti v obrazech

XXIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti proběhl ve dnech 15.–18. května 2016. Letošní ročník začal již v neděli blokem České asociace intervenční kardiologie, volnými sděleními sester a edukačními workshopy nejen pro členy PS Kardio 35. Program byl v souladu s požadavky kardiologů orientován více klinicky, v režii asociací a pracovních skupin ČKS řešil otázky běžné kardiologické a interní praxe. Nově byly napříč sjezdem uvedeny edukační bloky pro mladé kardiology, adepty atestace, ale i ty, kteří se chtějí orientovat v aktuální úrovni znalostí jednotlivých kardiologických podoborů. Nedílnou součástí byla interaktivní sdělení a hands-on workshopy.
Divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta připravila v době sjezdu dva křty právě vydaných odborných publikací z pera předních osobností v kardiologii.
V edici Postgraduální medicíny vydal kolektiv autorů pod vedením prof. MUDr. Miloše Táborského, CSc., FESC, FACC, MBA, knihu „Novinky v kardiologii 2016“. Roli kmotra publikace přijal prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA. V edici Aeskulap vyšla publikace „Novinky v akutní kardiologii“, za níž stojí kolektiv autorů v čele s doc. MUDr. Zuzanou Moťovskou, Ph. D., FESC. Knihu slavnostně pokřtil prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph. D.
Stánek divize Medical Services nabídl účastníkům kongresu vedle širokého spektra odborných titulů také prostor pro neformální setkávání a kuloární diskuse. medicíny v Praze prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

Zleva prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., z II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze, ředitel divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta Karel Novotný, předseda České kardiologické společnosti a přednosta I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FN Olomouc prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA
Recenzent publikace Novinky v kardiologii 2016, která vyšla v edici Postgraduální medicíny ve vydavatelství Mladá fronta a byla pokřtěna v rámci sjezdu, profesor Aschermann s šéfredaktorkou Postgraduální medicíny MUDr. Michaelou Lízlerovou.
Slavnostní křest publikace Novinky v akutní kardiologii autorského kolektivu pod vedením doc. MUDr. Zuzany Moťovské, Ph. D. (uprostřed). Vpravo za vydavatelství Mladá fronta šéfredaktorka edice Aeskulap Šárka Mašková.
Křest knihy Novinky v kardiologii 2016 z pera prof. Miloše Táborského et al. Role kmotra se ujal přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA.
Stánek divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta nabídl účastníkům kongresu plejádu odborných titulů, které v divizi vycházejí.
Kmotr publikace, primář kardiologického oddělení FN Plzeň prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph. D.
Prof. Dr. med. Gerhard Hindricks z Kardiocentra Helios v Lipsku (vlevo) a přednosta Kliniky kardiologie Institutu klinické a experimentální

Ohodnoťte tento článek!