Vyšetření plodnosti i u párů, které dítě odkládají

Odborníci na asistovanou reprodukci doporučují preventivní vyšetření fertility u mladých mužů a žen (například s dovršením dospělosti), kteří by tak získali základní informaci o vlastní schopnosti reprodukce.

„Obecné doporučení pro ženy, které nechtějí řešit problémy s poruchou plodnosti, je otěhotnět do 35 let. Současná reprodukční medicína umožňuje mužům, ale především ženám vyšetření jejich současné a budoucí plodnosti, které může být důvodem k aktivnímu přístupu. Včasná diagnostika v případě zjištěné poruchy je důvodem ke snaze o rychlé otěhotnění, případně důvodem k zamražení spermií či vajíček pro jejich možné pozdější použití, pokud by v budoucnu nastal problém s početím,“ upozornil vedoucí lékař Sanatorium Pronatal doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc.

Bio-sociologický rozpor

Dále připomněl současný trend, kdy jsme svědky nebývalých změn v reprodukčním chování populace. „Ve všech hospodářsky rozvinutých zemích (včetně ČR) odkládají ženy těhotenství do stále pozdějšího věku a jejich průměrný věk při porodu se stále zvyšuje – v ČR v roce 2015 poprvé průměrný věk rodiček přesáhl hranici 30 let. Tento trend vytváří zásadní rozpor mezi optimální dobou k otěhotnění z hlediska biologického a z hlediska socio-ekonomického. Věk ženy je totiž zásadní prognostický faktor pro úspěšné otěhotnění i pro případnou úspěšnou léčbu poruchu plodnosti,“ dodal Tonko Mardešić.

Zvyšující věk prvorodiček

Nejvyšší plodnost je ve věku 20-25 let, poté plodnost u ženy pomalu klesá do věku 35 let, po 35 roce věku se plodnost výrazně zhoršuje a otěhotnět po 40 je pro většinu žen již velký problém. „Vliv věku muže na plodnost páru je zásadně menší, než vliv věku ženy. Je však pravda, že věk biologický nemusí jít ruku v ruce s věkem reprodukčním. Základní posouzení plodnosti muže je velmi jednoduché na základě vyšetření spermiogramu. Také u žen existuje v současné době řada možností, jak posoudit nejenom současnou plodnost, ale i to, zdali má žena na těhotenství ještě čas či zda další otálení může být rizikové a měla by graviditu začít plánovat co nejdříve,“ uzavírá specialista na umělé oplodnění.

Ohodnoťte tento článek!