Výsledky srovnání dabigatranu s rivaroxabanem

Nová analýza dat z reálné klinické praxe informuje o nižším riziku závažného krvácení při užívání dabigatran-etexilátu ve srovnání s rivaroxabanem v prevenci cévní mozkové příhody.

Rozsáhlá observační studie Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) zjistila, že dabigatran (150 mg 2x denně) vykazoval nižší míru rizika intrakraniálního a závažného extrakraniálního krvácení, včetně gastrointestinálního krvácení, ve srovnání s rivaroxabanem (20 mg 1x denně) u pacientů s fibrilací síní (FS). U dalších dvou primárních zkoumaných cílů studie, tromboembolické cévní mozkové příhody (CMP) a mortality, nebyly mezi přípravky zjištěny statisticky významné rozdíly. Pokud jde o sekundární cíle studie, byly oba přípravky srovnatelné nebo byl lepší dabigatran 150 mg.

Údaje k analýze byly získány od více než 118 tisíc pacientů s FS. Na základě dat zveřejněných v časopise JAMA Internal Medicine doporučuje doprovodný komentář k článku, aby „lékaři u pacientů s FS dávali při předepisování přednost dabigatran-etexilátu před rivaroxabanem“. Analýza dokládá dobrý bezpečnostní profil dabigatranu a výhody, které poskytuje širokému spektru pacientů s FS v běžné klinické praxi. Zdroj: Boehringer Ingelheim

Ohodnoťte tento článek!