Výstava obrazů Brna v dětské nemocnici

Obrazy malířky Vlasty Švejdové zdobí Teyschlovu halu Dětské nemocnice FN Brno. Děti i dospělé poutavou formou seznamuje s historií jejich města.

Základní škola při FN Brno v rámci projektu „Poznáváme město Brno“ pozvala malířku Vlastu Švejdovou. Obrazy plné barev a poutavých témat, blízkých dětskému myšlení, jsou ozdobou Teyschlovy haly Dětské nemocnice. Vernisáž výstavy se za účasti místostarostky městské části Brno-Sever Ing. Kalinové konala 21. ledna. Výstava potrvá do 12. února 2014. V případě zájmu je možno obrazy i zakoupit.

Před otevřením výstavy proběhla ve sborovně ZŠ beseda s paní malířkou Vlastou Švejdovou, historičkou Milenou Flodrovou a spisovatelkou Jaroslavou Cýrusovou. Děti byly poutavou formou seznámeny s historií města Brna.

Výstava obrazů Brna v dětské nemocnici

Ohodnoťte tento článek!