Výuka zdravotníků v Českém Těšíně

Ačkoliv mají studenti nově zřízené AGEL Střední zdravotnické školy v Ostravě za sebou teprve první pololetí, zřizovatel školy chystá další expanzi do Českého Těšína. I zde budou od nového školního roku studovat žáci, kteří chtějí svůj život zasvětit péči o druhé. Podrobnosti jsme zjišťovali u ředitele školy Ing. Bc. Vladimíra Januse.

Pane řediteli, loni byla v Ostravě otevřena nová AGEL Střední zdravotnická škola, letos chystáte otevření pobočky v Českém Těšíně. O které obory je největší zájem?
V Ostravě mohou žáci studovat v novém školním roce ve dvou oborech denního studia – zdravotnický asistent a laboratorní asistent. V Českém Těšíně budeme prozatím nabízet studium v oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum, přičemž všechny zmíněné obory jsou zakončeny maturitní zkouškou. Největší zájem je jednoznačně o obor zdravotnický asistent, který v prvním roce fungování školy v Ostravě studují hned dvě plné třídy.
Zajímalo by mě také, ze kterých regionů se hlásí nejvíce zájemců o studium a zda tradičně významně převažují děvčata?
V ostravské centrále školy studují žáci nejen z blízkého, ale i dalekého okolí, například z Karviné, Havířova, ale i Jablunkova. Protože právě na Karvinsku a Těšínsku nedokázala současná nabídka uspokojit všechny zájemce o zdravotnické obory, rozhodli jsme se pro zřízení detašovaného pracoviště v Českém Těšíně. A máte pravdu v tom, že v naprosté většině převažují děvčata. Chlapců je v naší škole zhruba 10 %, ale myslím, že jsou v kolektivu velmi spokojeni.
Jací jsou studenti, kteří už nastoupili? Vaše první dojmy?
Studenty musím pochválit, jsou mezi nimi opravdu velmi šikovní mladí lidé, kteří jeví velký zájem o svůj obor. Už od počátku studia se snažíme výuku co nejvíce propojovat s praxí, a tak mají žáci za sebou několik odborných exkurzí do nedaleké Vítkovické nemocnice. Studenti se při nich nestyděli klást otázky a s nadšením vždy využili možnosti si některý zákrok vyzkoušet na vlastní kůži. Jsou teprve v prvním ročníku, a tak začali s jednoduchými výkony, jako je například obvazová technika a sádrování.
A co učitelé? Byl problém sehnat vyučující? Byli jsme mile překvapeni, kolik zájemců se přihlásilo do výběrového řízení. Učitelský sbor jsme tedy zajistili bez jakýchkoliv problémů.
Jaké výhody přináší studium na školách AGEL oproti ostatním v regionu?
Jednoznačně je to provázanost s praxí hned od počátku studia. Odborné souvislé praxe ve vyšších ročnících budou moci studenti absolvovat v místě svého bydliště. Například, dojíždí-li student z Novojičínska, může praxi absolvovat v Nemocnici Nový Jičín, která rovněž patří do skupiny AGEL. Student si pak může už pomalu vybírat obor, který jej zaujme a má velkou výhodu v tom, že se již při studiu seznámí i s kolektivem.
Uvidí, jak to chodí a jak funguje oddělení.
Takže až přijde čas, kdy se bude rozhodovat o nástupu do zaměstnání, bude vědět, do čeho jde. Na druhou stranu i staniční sestra a ostatní kolegové budou mít přehled o tom, kdo k nim přichází. Samozřejmě, že nemůžeme nikomu nařídit k nám nastoupit, ale studenty k tomu budeme motivovat systémem stipendií a benefitů, například již nyní ve druhém pololetí budou někteří ze žáků pobírat měsíčně vyplácené prospěchové stipendium.
Mění se obecně koncepce studia na střední zdravotnické škole například ve vztahu k moderním technologiím? Využíváte i modely a simulátory?
Do vybavení naší školy v Ostravě jsme investovali 1,5 milionu korun. Do tříd jsme pořídili zcela nový nábytek, moderní keramické tabule, počítačová učebna je vybavena špičkovou technikou. V rámci odborné výuky mají žáci k dispozici kvalitní moderní nemocniční lůžka nebo právě anatomické modely, a to jak dospělé, tak dětské, na nichž si mohou prakticky zkoušet základní ošetřovatelské úkony. Nyní intenzivně pracujeme na tom, abychom stejně moderní a zároveň příjemné prostředí nabídli také našim studentům v Českém Těšíně.
Děkuji za rozhovor.

Vladimír Janus, ředitel školy

Ohodnoťte tento článek!