Využití mobilní mediastinoskopie v Úrazové nemocnici Brno

Mediastinoskopie (MSK) je diagnostickou i léčebnou – teranostickou – procedurou. Úrazová nemocnice Brno jako první v České republice získala mediastinoskop navržený Linderem a Hürtgenem. Prezentace zazněla na kongresu Letovice Care 2015.

Mediastinoskop zvětšuje manipulační prostor v mezihrudí tím, že se ramena přístroje mohou oddálit do tvaru V a podélně rovnoběžně (viz obr. 1 a 2). K rozevíracímu mediastinoskopu náleží příslušenství – fixátor přístroje na operační stůl průběžně nastavovatelný během výkonu (viz obr. 3), vlastní mediastinoskop s kamerou, světlovodivým kabelem a optikou přístroje (viz obr. 4), koagulace s odsáváním (viz obr. 5), kombinovaná jednotka, zdroj světla a monitor sdružený s hardware a software pro aktuální sledování operačního pole i záznam operace (viz obr. 6), světlovodivé kabely a kabeláž napojení do elektrické sítě. Sestava je přenosná, její hmotnost je 12 kg.

Cílem praktické využití v terénu

Zamýšleli jsme se nad technic kými a biologickými předpo klady možnosti jeho použití v kterékoli jiné nemocnici. V souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb. jsme připravili Kufr S – na sterilní pomůcky (výška/V 60 – šířka/Š 50 – hloubka/H 30 cm) použitelný jako transportní obal. Vnitřní obal soustavy tvoří tři igelitové ochranné vaky se zapínáním 30 x 60 cm. Dále jsme použili Kufr N – na nesterilní pomůcky s rozměry V50/Š 40/H 20 cm (viz obr. 8). K tomu přistupuje zajištění nástrojů a přístrojů k operaci na cílovém operačním sále: základní nástrojové síto a sada struma, hrudní sada a hrudní rozvěrač, sternotom, stoleček pro monitor, sálový vařič a ohřívací nádoba, mulový materiál (velké a malé preparační tampony a longety), kompatibilní zdroj elektrokoagulace (např. ERBE ICC 300) s nožním spínačem a sterilizovatelným kabelem, rukojetí a koagulační čepelkou; dvě odsávačky (např. Dominant 50) a proplachové zařízení – např. Olympus Sverige pump (nebo jiné přístroje tohoto typu s náležitými technickými parametry). V případě více operací je nutno zajistit dekontaminaci a tepelnou i chemickou sterilizaci nástrojů párami formaldehydu. Hlavním cílem práce bylo praktické vyřešení transportability technologie v konkrétních podmínkách, kterou jsme shledali technicky hladce uskutečnitelnou. Za důležitý přínos této snahy pokládáme též důkladné obeznámení se s parametry a technickým vybavením MSK setu z organizačních aspektů. V neposlední řadě to bylo překvapivé zjištění, že i na obsahu tak klasického rčení, jako je „salus aegroti suprema lex“, je stále co zlepšovat.

Co ukázal experiment

Navržený způsob umožňuje ulehčit naléhavou diagnostiku nebo rozšířit minimálně invazivní léčbu u složitých nálezů rozvyšetřovaných nemocných v zařízeních se širokým specializovaným zázemím bez zatížení pacienta transportem a pěsto váním nitrooborové a mezioborové solidarity přispět k praktické zkušenosti s nejnovější technologií bez ekonomického zatížení spolupracujících nemocnic.

O autorovi| Hana Rutarová a kolektiv oddělení operačních sálů Úrazové nemocnice Brno, rutarka@seznam.cz

Ohodnoťte tento článek!