Význam sesterského povolání stále poroste

Výkonný ředitel společnosti HARTMANN – RICO Ing. Tomáš Groh pro náš časopis hovořil o podpoře sestry v léčebném procesu, například při léčbě ran. Jak uvedl, jeho společnost chce trvale přispívat k vzrůstající prestiži sesterského povolání.

Vítězka letošního ročníku soutěže Sestra roku založila ve své domovské nemocnici tým chronických ran. Jak vnímáte tuto aktivitu? Inicijujete vznik takových týmů?

Takové aktivity velice vítáme a podporujeme. Sestry zapálené do problematiky hojení chronických ran moderními metodami to bohužel nemají vůbec jednoduché. Z našich údajů víme, že například v Maďarsku jsou tyto formy léčby 7x rozšířenější než u nás. Přestože se například u metody tzv. vlhkého hojení ran jedná o ověřené postupy, které prokazatelně zkracují dobu léčení a mají lepší účinek, nemá tato terapie v České republice dobře nastavený systém a regulaci úhrad. To sestrám a lékařům, kteří tvoří tyto týmy, ve stávající chvíli nenahrává. Jedním z našich hlavních produktových segmentů jsou právě výrobky pro moderní hojení ran, které dokáží urychlit proces hojení. Pokud se budeme dívat na jednotkovou cenu výrobků, může se tato léčba jevit jako dražší, ale pokud vezmeme v úvahu celý proces a dobu hojení, vychází tato terapie jednoznačně pozitivně jak z ekonomického, tak medicínského hlediska. Na problematiku hojení ran se nedíváme pouze z pohledu výzkumu a vývoje a toho, co umíme vyrobit, ale jdeme dál a zaměřujeme se na edukaci a sdílení důležitých informací k této problematice s našimi zákazníky. Příkladem je stránka www.lecbarany.cz.

Sestra v přímé ošetřovatelské péči je za současných personálních podmínek více než vytížená, zaměřujete se na vývoj produktů, které sestrám a dalším zdravotníkům jejich práci usnadňují nebo urychlují?

Během volby Sestry roku jedna z finalistek zmiňovala také administrativní zátěž, která dnes sestrám ubírá na efektivitě. Základ naší nabídky tvoří inovativní a kvalitní produkty, ale zaměřujeme se i na celková řešení pro konkrétní situace našich zákazníků a nabídku doplňujeme službami. Konkrétně mohu zmínit podporu řízení procesů na operačních sálech (procesní analýzy a informační systém Operis), systém pro podporu řízení činnosti a vykazování v domácí péči (informační systém DomiCon) a v neposlední řadě ucelenou nabídku konzultantských a vzdělávacích služeb, kterou Hartmann přináší na trh.

Práci zdravotníkům ulehčují a zpřehledňují také informační technologie, sleduje vaše společnost tyto trendy?

Nejenže tyto trendy sledujeme, ale v návaznosti na ně hledáme a využíváme cesty jak zlepšit léčbu, její výsledky a zkušenosti s poskytováním zdravotní péče. Právě informační technologie a systémy mají ve zdravotnictví velký potenciál. Vyvinuli jsme například aplikaci i-hojení.cz. Jedná se o jednoduchý systém, který nabízí zdravotnickému personálu řadu benefitů. Jeho prostřednictvím je možné sbírat a vyhodnocovat klinická a ekonomická data léčby ran. Lze tedy celkem snadno pracovat se správně vyčíslenými náklady na léčbu, což nejenom zefektivní práci sester a lékařů, ale ušetří čas i peníze.

Vedle všech pomůcek a zdravotnických prostředků vždy musí stát odborný, edukovaný zdravotník. Ve které části ošetřovatelského procesu vnímáte právě sestru jako nezastupitelnou?

Roli sester jsem vždy vnímal jako velice důležitou a navíc jsem přesvědčen, že její význam ještě poroste a bude v našem systému zdravotní péče posilovat své kompetence. Myslím, že dnešní sestry jsou profesně na velmi dobré úrovni, ale zaslouží si větší uznání a ocenění jak finanční, tak společenské. Jsme rádi, že partnerstvím při volbě Sestry roku můžeme k růstu této prestiže přispět.

Ohodnoťte tento článek!