Významný objev FNUSA-ICRC

Vědecká skupina Integrovaného centra celulární terapie a regenerativní medicíny Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) pod vedením dr. Giancarla Forteho publikovala článek v prestižním časopise ACS Nano.

V článku vědci popsali významný objev, který v dlouhodobém horizontu povede ke schopnosti kontrolovat rozmnožování a diferenciaci kmenových buněk pacientů tak, aby u nich lékaři mohli k léčbě srdečních onemocnění využít personalizované léčebné přístupy.

Text vznikl ve spolupráci s Národním ústavem materiálového výzkumu (NIMS, Japonsko), Portskou univerzitou (Portugalsko) a dalšími mezinárodními spolupracovníky z Finska, Saúdské Arábie a Nizozemska. Autoři v něm popisují signální dráhu lidských srdečních kmenových buněk, jež jim umožňuje odpovídat na dynamické změny prostředí a díky tomu ovlivnit osud a frakci těchto buněk.

Přelomový důkaz

Tým dr. Giancarla Forteho je schopen zreprodukovat změny v mechanice srdečního tkaniva vyvolané patologickými událostmi (např. infarkt myokardu) v in vitro kulturách (buňky mohou být extrahovány relativně jednoduchým a neinvazivním způsobem ze tkáně pacientů trpících srdečními chorobami).

Tyto změny jsou kontrolovány pomocí „chytrých“ bio-nanomateriálů, které detekují přítomnost a funkci dvou proteinů podílejících se na migraci a diferenciaci srdečních kmenových buněk získaných ze srdečního svalu kardiologických pacientů. „Naše studie poskytla důkaz, že schopnost srdečních kmenových buněk vytvářet nové buňky schopné stahování může být kontrolována mechanickou stimulací,“ popisuje spoluředitel Integrovaného centra celulární terapie a regenerativní medicíny FNUSA-ICRC dr. Forte.

„V loňském roce vědci FNUSA-ICRC publikovali 163 vědeckých článků,“ doplňuje ředitel FNUSA-ICRC dr. Gorazd B. Stokin. „Výsledky našich výzkumných aktivit byly zveřejněny v prestižních časopisech jako např. New England Journal of Medicine, Chemical Reviews, EMBO Journal, Nucleic Acids Research, Neurology, Stem Cells nebo International Journal of Cardiology. Článek dr. Forteho patří mezi naše nejlepší publikace.“

Z Japonska do Brna

Dr. Giancarlo Forte je italským státním příslušníkem. Studoval buněčnou a molekulární biologii na univerzitě Tor Vergata v Římě a pracoval jako výzkumný pracovník na Tübingenské univerzitě v Německu, v italském Ústavu pro kardiologický výzkum a v japonském Národním ústavu materiálového výzkumu. V roce 2013 se přestěhoval do Brna společně se svou manželkou Stefanií Pagliariovou, která rovněž působí jako výzkumná pracovnice ve FNUSA-ICRC a patří ke spoluautorům zmíněného článku.

Dr. Pagliariová po studiích v Římě na stejné univerzitě jako její manžel získala grant od Japonské společnosti pro podporu vědy. V Japonsku pracovala v ústavu NIMS od roku 2011 až do přestěhování do Brna. „Źivot v Brně se nám líbí. Hlavně oceňujeme tichou atmosféru a mezinárodní prostředí,“ říká. „To, že se našemu centru podařilo přesvědčit vědecky úspěšný italský pár, aby se přestěhoval z Japonska do Brna, ukazuje, že jsme centrem atraktivním, s vysokým badatelským potenciálem,“ uzavírá ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Josef Čekal.

Ohodnoťte tento článek!