Výzva IMI se zaměří na Ebolu

Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA), její specializovaná skupina Vaccines Europe a Innovative Medicines Initiative (IMI) oznamují v pořadí druhou výzvu k podání návrhů do programu IMI 2 v hodnotě 7,8 miliard korun, jehož cílem je řešení současné krize v souvislosti s Ebolou.

V programu Ebola+ bude spolupracovat farmaceutický průmysl s výzkumníky ve snaze zastavit současné šíření a splnit budoucí potřeby v oblasti krvácivých horeček. „Nabízí se zde ideální příležitost pro české týmy, které se zabývají výzkumem v dané oblasti, uplatnit své výsledky a expertízu v rámci společných projektů s farmaceutickým průmyslem a evropskými výzkumnými špičkami. Čeští výzkumníci mají možnost přihlásit se do výzvy od 22. listopadu do 1. prosince 2014,“ uvádí výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Jakub Dvořáček Předložené projekty se mají zaměřit na vývoj, výrobu, dopravu a uchovávání vakcín, zajištění dodržování režimů očkování a vývoj rychlých diagnostických testů. Další výzvy k podání návrhů budou oznámeny v nadcházejících měsících. Očekává se, že první projekty se začnou realizovat počátkem roku 2015.
„Zastavení šíření Eboly v současnosti i pro příští generace je klíčovou prioritou farmaceutického průmyslu, který proti tomuto šířícímu se infekčnímu onemocnění bojuje již dlouho. Současné propuknutí Eboly v západní Africe s sebou nese dosud nevídané potíže pro pacienty a zdravotnický systém. Tento složitý boj vyžaduje úzkou spolupráci a zapojení několika zúčastněných stran,“ komentoval výzvu generální ředitel EFPIA Richard Bergstrom.
Evropský komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas uvedl: „Evropská unie je rozhodnuta pomoci při hledání řešení v souvislosti s Ebolou. Poskytujeme finanční prostředky na záležitosti, jimž věříme, a podporujeme výzkum EU zaměřený na ebolu dalšími 7,8 miliardami korun. Tímto příspěvkem z programu Horizont 2020 a od našich farmaceutických partnerů zvyšujeme intenzitu vývoje nových vakcín a léků, které mají pomoci zachraňovat životy na celém světě.”

Ohodnoťte tento článek!