Vzdělávací kurzy a programy

KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
Přinášíme výběr z připravovaných vzdělávacích akcí pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře, které se budou konat v září a v říjnu.

1. Ošetřovatelská péče o vybrané cévní vstupy (PŽK, PICC, CŽK)

Jednodenní kurz pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře.
Datum: 11. září 2018

8:45–14:30 Místo: Fakultní nemocnice v Motole Registrační poplatek: 500 Kč Organizátor akce:

Aesculap Akademie ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole Maximální počet účastníků: 15 Akreditováno: ČAS Vzdělávací akce je pod záštitou České asociace sester.

2. Jak pečovat o pacienta se stomií

Témata: Indikace ke stomiím, předoperační a pooperační péče, komplikace u stomií.
Součástí je workshop.
Datum: 17. září 2018

8:30–17.00 Místo: Aesculap Akademie při LF UP Olomouc, 2. NP, Lékařská fakulta Hněvotínská 976/3, Olomouc Registrační poplatek: 500 Kč Organizátor akce:

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc ve spolupráci s Aesculap Akademií Maximální počet účastníků: 24 Akreditováno: ČAS Vzdělávací akce je pod záštitou České asociace sester.

Více na www.czsk.aesculap-academy.com

3. Ošetřovatelská péče o vybrané invazivní vstupy

Kurz je určen pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře.
Datum: 20. září 2018

8:30–14:15 Místo: FN Brno, Jihlavská 20 Registrační poplatek: 500 Kč Organizátor akce: Aesculap Akademie Maximální počet účastníků: 20

4. Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XXI

Celostátní konference Datum: 18. října 2018

9:00–16:00 Místo: Divadlo za Plotem Psychiatrické nemocnice Bohnice Registrační poplatek: člen ČAS 300 Kč, ostatní 600 Kč

Více na www.cnaa.cz

5. Ošetření polytraumatizovaného pacienta v praxi

Cílem kurzu je osvojení si technických a netechnických dovedností pří ošetření polytraumatizovaného pacienta.

Kurz je určen širokému spektru všeobecných sester, zdravotnických záchranářů pracujících na všech úsecích nemocniční i přednemocniční péče. Celková délka certifikovaného kurzu je 40 hodin. Délka vzdělávacího programu je rozdělena na 16 vyučovacích hodin teorie a 24 hodin praktické výuky.
Datum: 17.–21. září 2018

22.–26. října 2018 Místo: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Registrační poplatek: 3000 Kč Ubytování pro mimopražské účastníky zajištěno.
Více informací: pavla.dvorska@uvn.cz

6. Rehabilitační ošetřování pacientů se sníženou soběstačností

Kurz je určen pro všeobecné sestry, ergoterapeuty, fyzioterapeuty, zdravotnické asistenty a sanitáře.

Certifikovaný kurz Rehabilitační ošetřování pro pacienty se sníženou soběstačnost Datum: 29. září–1. října 2018 Místo: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Registrační poplatek: 5000 Kč Ubytování pro mimopražské účastníky zajištěno.

Více informací:

ruzena.hlavickova@uvn.cz

Ohodnoťte tento článek!