Vznikl nový akční plán kvality a bezpečí ve zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček představil na konferenci Udržitelnost kvality ve zdravotnictví, pořádané Spojenou akreditační komisí, nový akční plán ministerstva o kvalitě a bezpečí. Dokument je nyní ve vnitřním připomínkovém řízení.

„Materiál formalizuje a strukturuje cíle v oblasti řízení kvality a bezpečí pro budoucí roky,“ řekl jeden z tvůrců Akčního plánu, ředitel Spojené akreditační komise David Marx. Akční plán bude součástí zákona o zdravotních službách, resp. jeho vyhlášky o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Úpravou legislativy resort reaguje na doporučení OECD, aby se ČR kvalitou a bezpečím ve zdravotnictví zabývala. „V našem systému zdravotnictví chybí dostatečná motivace ke kvalitě, je nedostatek manažerů kvality a bezpečí, nedostatečně se do prosazení kvality zapojují, postrádáme také analýzu nežádoucích událostí a zlepšit bude třeba i systém vzdělávání zdravotníků v oblasti managementu zdravotnictví,“ vyjmenoval rezervy systému vzhledem ke kvalitě péče ministr Němeček, pod jehož bývalým vedením prošla akreditačním procesem Fakultní nemocnice Ostrava. Jak dodal, vedle samotné optimalizace hodnocení kvality má minis terstvo v plánu podporovat kvalitu zdraví populace a popularizace kvality u laické veřejnosti. Vznikne proto veřejně dostupný dokument Rádce pacienta a také elektronický portál kvality.
Možnost bonifikace akreditovaných nemocnic nabídla letos úhradová vyhláška. Pojišťovny zatím tento typ bonifikace příliš nevyužívají.
Více o kvalitě a bezpečí v nemocnicích v příštím čísle.

Ohodnoťte tento článek!