Vznikl Výbor pro bezpečnost pacientů

Česká lékařská komora (ČLK) podle slov svého prezidenta není schopna garantovat bezpečnost zdravotní péče, a proto založila výbor pro bezpečnost, v jehož počátku přizvala ke spolupráci předsedu Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) Václava Krásu. ČLK a NRZP ČR se dohodly na spolupráci.

NRZP ČR sdružuje více než 100 pacientských organizací a ČLK jí dala k dispozici svou právní kancelář. „Cílem výboru bude posuzovat podmínky, za kterých jsou pacientům poskytovány zdravotní služby, a hodnotit existující i navrhované zákony, vyhlášky a další právní normy z hlediska jejich přínosu k bezpečnosti pacientů, či zda naopak komplikují práci zdravotníkům a tím snižují bezpečnost zdravotní péče,“ uvedli společně prezident ČLK Milan Kubek a předseda Václav Krása.
Jak zdůraznili, zdravotníci se snaží pracovat co nejlépe, ale nemají ke své práci vytvořeny potřebné elementární podmínky. Prezident Kubek připomněl, že většina nemocnic funguje pouze kvůli soustavnému porušování a obcházení zákoníku práce, porušována je i vyhláška o minimálním personálním vybavení poskytovatelů zdravotních služeb. Zhoršující se dostupnost zdravotních služeb dopadá zvláště tíživě na osoby s tělesným nebo mentálním postižením, jejichž finanční, ale třeba i dopravní možnosti jsou omezené. Zástupci obou organizací deklarovali, že osoby se zdravotním postižením potřebují pomoc a péči, kterou jim při katastrofálním nedostatku personálu nejsou nemocnice schopny poskytnout. Tlak na tzv. efektivitu způsobuje zkracování doby hospitalizace a řada pacientů je tak propouštěna z nemocnic předčasně, aniž by byli doléčeni. Roste počet rehospitalizací a zdravotních komplikací.
Jednorázové zvýšení platů zaměstnanců některých zdravotnických zařízení, které slíbil předseda vlády Bohuslav Sobotka po jednání předsedů koaličních stran se zdravotníky, nevnímají Milan Kubek s Václavem Krásou jako řešení současné krize ve zdravotnictví. NRZP ČR podporuje požadavek ČLK na vytvoření Krizového plánu pro zdravotnictví, souhlasí s návrhy lékařské komory.

Ohodnoťte tento článek!